Svedectvo a posolstvo jedinečného majstra

70

Kultúrny publicista Milan Polák v článku Svedectvo a posolstvo jedinečného majstra v Literárnom týždenníku 29-30/2019 napísal aj toto: „Hybnou silou Bizmayerových precízne komponovaných a virtuózne modelovaných keramických plastík a reliéfov bola slovenská ľudová kultúra v celom širokom rozpätí jej prejavov… Keramické figurálne diela Ignáca Bizmayera sú svedectvom o bohatstve, pestrosti a neustálej inšpiratívnosti nášho ľudového umenia. To, čo po ňom zostalo v múzeách, galériách i vo vlastníctve súkromníkov, je pripomienkou toho, čo v moderných časoch akoby patrilo už minulosti. Našťastie folklór a iné prejavy ľudovej kultúry zažívajú aj návraty. A práve v tých návratoch je obsiahnuté posolstvo, ktoré nám dielo veľkého národného umelca pripomína. Mala by to byť hrdosť na naše ľudové umenie a našu národnú minulosť, ktorá môže byť podnetom i povzbudením pre našu prítomnosť. Bizmayerovo dielo, jeho mnohotvárnosť a umelecká virtuozita, aj jeho ľudský obsah tu zostávajú v istom zmysle ako jeho posolstvo.“

Múdre, potrebné a stále aktuálne slová.