Bratislava – moje mesto 2019

851

Mestská knižnica v Bratislave v spolupráci s verejnými knižnicami v Bratislave – Staromestskou knižnicou, Knižnicou Ružinov, Knižnicou Bratislava – Nové Mesto a Miestnou knižnicou Petržalka vyhlasujú 9. ročník súťaže literárnej a výtvarnej tvorby školákov Bratislava, moje mesto 2019. Poslaním súťaže je podporiť fantáziu a tvorivosť detí a mládeže, rozvoj vyjadrovacích schopností v literárnej či výtvarnej podobe, podporiť vzťah detí a mládeže k mestu, v ktorom žijú, učia sa a trávia voľný čas. Súťaž má upriamiť pozornosť a záujem detí o Bratislavu, jej históriu, osobnosti, problémy aj jedinečnosť. Slávnostné vyhodnotenie a ocenenie výhercov sa bude konať v máji alebo júni 2019. Dátum a miesto bude spresnené na www.mestskakniznica.sk, ako aj na stránkach spolupracujúcich inštitúcií.

Vyberáme zo štatútu súťaže: Témy pre kategóriu literárnu a výtvarnú:  Nová atrakcia v Bratislave. Vymysli niečo, na čo sa k nám budú chodiť pozerať davy turistov z celého sveta! Čo to je? Na čo to slúži? Ako tá atrakcia vznikla a aký príbeh sa k nej viaže? a) príbeh alebo opis (maximálne štyri A4 strany) b) ľubovoľná technika. Významný bratislavský dom. Vyberte si jeden dom v Bratislave a priblížte nám ho: jeho históriu,  význam, prípadne jeho obyvateľov a čím boli významní. a) esej (maximálne štyri A4 strany) b) realistické zobrazenie ľubovoľnou technikou (aj komiks). Duchovia Bratislavy Mrazivé príbehy, stretnutia či dobrodružstvá duchov či už reálnych alebo vymyslených osobností, ktorí sa za svojho života pohybovali v Bratislave. Čím väčšie zimomriavky vyvolá, tým lepšie. a) strašidelný príbeh, poviedka alebo strašidelná povesť v rýmoch b) strašidelný obraz duchov Bratislavy ľubovoľnou technikou (aj komiks). Teraz je Bratislavský hrad môj. Predstav si, že hrad patrí tebe. Ako by si ho zmenil/a? Na čo by slúžil? Čo by v ňom malo byť? Ako by vyzeral?                                                                  Všetky literárne aj výtvarné práce musia obsahovať tieto údaje (inak môžu byť zo súťaže vylúčené): meno a priezvisko, vek, trieda, adresa školy i bydliska, kontakt (e-mail, telefón), súťažnú kategóriu, tému. Súťaží sa v troch kategóriách: najmladší žiaci (1. – 2. ročník ZŠ); mladší žiaci (3. – 5. ročník ZŠ) a starší žiaci (6. – 9. ročník ZŠ, prima až kvarta osemročných gymnázií) Súťažné práce treba odovzdať do 30. apríla 2019 osobne na Úseku literatúry pre deti a mládež (Kapucínska 1) alebo poštou na korešpondenčnú adresu: Mestská knižnica v Bratislave,  Klariská 16, 814 79 Bratislava a či elektronicky na adresu veduca.detska@mestskakniznica.sk

Ilustračné foto: Pixabay.com