Busta Nikola Teslu v budove Slovenského rozhlasu

1053

Klub priateľov srbskej kultúry, Spolok Srbov na Slovensku a Srbské kultúrno-informačné centrom sa postarali o odhalenie busty významného vedca Nikola Teslu vo vestibule Slovenského rozhlasu RTVS v stredu 22. 1. 2020 o 18. hodine. Ako uvádza vedenie klubu aj vďaka významnej pomoci a ústretovosti vedenia RTVS, menovite generálneho riaditeľa Jaroslava Rezníka, ako aj podpory prof. Momčila Babića, veľvyslanca Srbskej republiky na Slovensku. Z podnetu Klubu priateľov srbskej kultúry záštitu nad podujatím prevzala ministerka kultúry Slovenskej republiky. Ešte treba pripomenúť, že táto iniciatíva je takpovediac dvojsmerná a bude mať pokračovanie, keď v Belehrade bude umiestnená busta generála M. R. Štefánika.

Foto: Robert Lattacher