Čas vzkriesenia Matice slovenskej

660

Kniha Čas vzkriesenia: Keď národ umieral II. voľne nadväzuje na knihu Keď národ umieral, ktorá vyšla minulý rok a ktorá priblížila osudy Mudroňovcov a Halašovcov koncom 19. a začiatkom 20. storočia, ich zápas o samostatný slovenský národ, keď národ umieral pod jarmom najtuhšej maďarizácie.

Nová publikácia Čas vzkriesenia je beletrizovaným pokračovaním zápasu o národnú identitu a samostatnú republiku, keď národ umieral – počnúc Veľkou vojnou v rokoch 1914 – 1918, ktorá si vyžiadala milión ľudských životov, cez prihlásenie sa Slovákov k Česko-Slovenskej republike v Deklarácii slovenského národa z 30. októbra 1918, a na záver končiac radostným vzkriesením v oživotvorení Matice slovenskej v Turčianskom Svätom Martine 5. augusta 1919. Pri tejto príležitosti „Hviezdoslav recitoval svoju báseň na privítanie vzkriesenej Matice slovenskej“ (s. 226). Báseň s názvom K znovuotvoreniu Matice slovenskej: „Otvorte portál chrámu dokorán, Matice našej! Natešený národ, v sviatočnom rúchu, venčený, nech valne dnu na valné sa valí zhromaždenie…“ (s. 226). Národné noviny priniesli článok od Štefana Krčméryho: „… hlavou jej Masaryk, srdcom jej Hviezdoslav, heslom jej sloboda. Ožila, Matička, ožila, k srdcu ich privinie matersky všetky…“ (s.234).

Kniha sa člení na 24 kapitol a uzatvára ju bibliografický zoznam prameňov. Text je bohato doplnený dobovými fotografiami z Archívu Slovenskej národnej knižnice v Martine, Archívu SNM Martin, Archívu Matice slovenskej i z osobných archívov Ivana Halašu, Zory Ondrejčekovej a Petra Hubu. Zaujme aj obálka knihy s fotografiou P. O. Hviezdoslava, recitujúceho svoju báseň pod dáždnikom.

Historik a spisovateľ Peter Huba je autorom vyše pätnástich knižných publikácií rozličných žánrov. Môžeme spomenúť napr. Architekt svitajúcich časov z roku 2018 alebo Príbeh slovenskej hymny – Dielo Janka Matúšku z roku 2016.

Bohaté historické témy, z ktorých by sme mali čerpať a poučiť sa. Keďže je kniha napísaná beletrizujúcim a popularizačným štýlom, môže zaujať široké spektrum čitateľov. Spolu s autorom, s nádejou, ale aj s istou dávkou opatrnosti, pozeráme do budúcnosti: „Otvárala sa budúcnosť, v ktorej nebolo nič nemožné. (…) A predsa. V ktorýchsi mysliach sa usádzal nepokoj. Či všetko bude tak, ako si predstavovali a verili, žiť vo svornosti naveky?“ (s. 234).

ČAS VZKRIESENIA
KEĎ NÁROD UMIERAL II.

Martin: Matica slovenská, 2019, 1. vyd., 239 s., ISBN: 978-80-8128-236-2

Zdroj: Lenka Mihová: Čas vzkriesenia Matice slovenskej. In: Literárny týždenník, ročník XXII, č. 39 – 40 (13. 11. 2019), ISSN 0862-5999, s. 13