Časopis v jeseni zmení tvár

5417

Dobrý deň, milí čitatelia, naďalej prinášame ponuku z “truhlíc” mnohorakého života kultúry v našej spoločnosti. Celkovo sa od konca októbra zmení tvár aj obsah kultúrno-spoločenského časopisu Kultúrno-literárny týždenník. Po-zmenia sa doterajšie, pribudnú nové rubriky, posilníme možnosti pre našich čitateľov, aby do svojich domovov mohli “vpustiť” ešte viac zaujímavého a dobrého čítania, tipy na knihy, rozhovory s ich tvorcami…

Je v ľudskej povahe, a potom aj v našom ďalšom reálnom konaní, že v akejkoľvek ťažkej situácii hľadáme, nachádzame a potom využívame pozitíva.

Človek mieni, koronavírus mení. Taká je aktuálna parafráza ľudovej múdrosti. Na dvere klope jeseň a s ubúdajúcim svitom dní a pribúdajúcimi pracovnými povinnosťami akoby vyvstával aj väčší priestor na trávenie voľného času v neskorých poobedných a potom večerných hodinách. No opatrenia, opäť pribúdajúce s treťou vlnou pandémie, nás stále obmedzujú v možnostiach plnohodnotne navštíviť zaujímavé miesta, výstavy alebo koncerty. Rastie však ponuka online možností ako prežiť voľný časť aj s kultúrou. Dianie v súvislosti s výskytom koronavírusu nás núti reagovať aj obsahom časopisu.

Obmedzili sme spoločenské aj sociálne kontakty často iba na nevyhnutné minimum, vyhýbame sa návštevám miest s vysokou koncentráciou ľudí. Aj na portáli, v rámci spomínaných redukovaných možností, pracujeme na tom, aby sme získali a vzápätí ponúkli čo najviac informácií o tom, ako kultúrne tráviť čas doma v kruhu blízkych. S dobrou knihou, sledovaním pútavého filmu, počúvaním kvalitnej hudby. Alebo hoci aj tvorbou svojich vlastných literárnych textov.

V súčasnom pandemickom zovretí vírusu svet akoby (konečne?!) spomalil. Pribrzdil svoj miestami až nezmyselne rýchly cval. Či vlastne spomalili ľudia. Spútaní zvonku „reťazami“ karantén a obmedzení si paradoxne uvoľňujeme vnútra. Čistíme povinne nielen povinné rúška z tvárí, ale aj nepovinne (ne)povinné vzťahy a svety. Teda – môžeme. Stačí len prejaviť záujem a mať chuť.

Tak je to. Môžeme spomaliť, pustiť sa do očisty, spozornieť a spájať sa. Vedome a či nevedome. Aj literatúra a jej tvorenie ponúka odjakživa ono spomalenie, čistenie (sa), spozornenie a spájanie. Vedome a či nevedome. Aj v časoch pandemických. Otvorme tú bezodnú (nie však Pandorinu!) truhličku a spomeňme si v tomto zmysle a či v téme aspoň na Boccacciov Dekameron, Márquézovu Lásku v čase cholery a Sto rokov samoty, Borgesove Dejiny večnosti a Knihu z piesku… Alebo hoci na Jarošovu Tisícročnú včelu a viaceré apokryfické prózy Petra Karvaša či Jána Lenča už priamo z našich končín. Alebo aj na zdanlivo „protipolné“ a oslobodzujúce humoresky Ema Bohúňa, Smrekove Písané na sude alebo na srdcia rozochvievajúcu Sládkovičovu poému Marína a Kostrovu báseň Ave Eva… Truhlička je bezodná, navyše koľko ľudí, toľko literárnych chutí. Stačí len záujem a chuť.

Ukladajte na papier, do pamäte počítačov a či do tabletov svoje myšlienky v prozaickej a či básnickej forme. Najlepšie, keď sa budú formálnymi aj obsahovými atribútmi čo najviac približovať umeleckej literatúre, môžu to byť však aj publicistické texty a dokumentárne postrehy…

Sledovaním časopisu získavate prehľad, informácie smerujúce k tipom na knihy aj k vyššie uvedeným činnostiam a miestam. Nájdete napríklad pohľady na životy a diela spisovateľov a ďalších umelcov, čítanie na pokračovanie, literárnu súťaž o knihy

Koronavírus rozdeľuje, no literatúra a všetky tvorivé procesy s ňou spojené tiež spájajú. Je dlhodobo nespochybniteľné, že výsadou kvalitnej literatúry z pera dobrých tvorcov je, nateraz bez ďalšej analýzy a či literárno-kritického pohľadu, spájanie prostredníctvom myšlienok a príbehov v textoch. Kvalitné literárne slovo, skrátene povedané, spája. Spája od začiatku svojho vzniku aj náš portál. Za viac ako rok existencie sa stal reálnym sprievodcom pre ľudí, ktorí vedia, že kultúra a jej mnohé prejavy sú tou časťou nášho života, bez ktorej by sme boli takpovediac “chudobní duchom”.

Pod hlavičkou portálu nájdete trojicu “odkazov”, už ich pomenovania – Svet literatúry, Pozvánky a súťaže a Vydavateľstvo SSS – nedvojznačne napovedajú o ich obsahu. V “bežiacom” riadku nájdete Aktuality kultúrno-spoločenského diania. Potom nasleduje TOP päťka významných udalostí z tohto spektra života v krajine pod Tatrami. Nasleduje upútavka na aktuálne predávanú tlačenú podobu časopisu Literárny týždenník. Sekcia Kultúra – Umenie – Spoločnosť prináša aktuálne pohľady na uvedené. Každý piatok sa prihováram z tohto miesta, z vydaných kníh budeme ponúkať ukážky, zamýšľate sa Myšlienkou týždňa, súťažiť môžete o knihy v literárnej súťaži

Aj do ďalšej časti roka 2021 prijmite úprimné želanie zdravého, šťastného a úspešného prežitia dní. Vitajte a príjemné čítanie! Na monitoroch počítačov, obrazovkách tabletov aj mobilných telefónov…

Ilustračné foto a koláž: Redakcia online LT a Pixabay.com