Cena Egona Erwina Kischa

696

Ako nás informoval predseda Klubu spisovateľov literatúry faktu na Slovensku Jozef Leikert, Správa odkazu E. E. Kischa v Prahe v spolupráci s Klubom autorov literatúry faktu v Českej republike a Klubom spisovateľov literatúry faktu na Slovensku vypisuje ďalší ročník prestížnej literárnej súťaže o Cenu Egona Erwina Kischa. Súťaž sa zameriava výlučne na diela z oblasti literatúry faktu, ktoré vyšli v prvom vydaní v roku 2018. Knihy do súťaže môže prihlásiť autor alebo vydavateľ. Podmienkou prihlášky do súťaže je doručenie dvoch výtlačkov knihy s krátkou anotáciou do 30. apríla 2019 na adresu: Klub spisovateľov literatúry faktu, Laurinská 2, 815 84, Bratislava.