Cena Ľudovíta Rajtera pre klarinetistu Martina Adámeka

787

Cenu Ľudovíta Rajtera získal klarinetista Martin Adámek. Agentúru SITA o tom informovala Veronika Štubňová z Hudobného centra, ktoré ocenenie iniciovalo. Centrum ho udeľuje od roku 2006, keď si hudobná verejnosť v rámci Roku slovenskej hudby pripomínala storočnicu Ľudovíta Rajtera, významnej osobnosti slovenskej hudobnej kultúry. Cieľom Hudobného centra je podporovať slovenskú hudobnú scénu. Cena, ktorú vyhlasuje, je určená pre mladého speváka, inštrumentalistu, dirigenta, respektíve pre komorné teleso.

Laureáta vyberá odborná komisia, ktorá v tomto roku zasadala v zložení: muzikológ a dramaturg Slovenskej filharmónie Juraj Bubnáš; koncertný umelec a laureát Ceny Ľudovíta Rajtera v roku 2016 Dalibor Karvay; koncertný umelec Ronald Šebesta; muzikológ, pedagóg a dramaturg Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu Andrej Šuba a muzikológ a riaditeľ Hudobného centra Igor Valentovič. „V súlade s pretrvávajúcim posolstvom Ľudovíta Rajtera ako interpreta, skladateľa a pedagóga sú hlavnými kritériami pre udelenie ceny výnimočná kvalita umeleckého výkonu a aktívne prispievanie k rozvíjaniu aj zviditeľňovaniu slovenskej hudby a slovenského interpretačného umenia doma i v zahraničí,“ vysvetľuje Štubňová.

Martin Adámek, ktorý sa narodil v roku 1996, sa svojou bohatou medzinárodnou koncertnou činnosťou zahŕňajúcou sólistickú, orchestrálnu i komornú tvorbu, zaradil napriek svojmu mladému veku medzi popredných európskych klarinetistov.

Foto: Hudobné centrum