Cena ministerky kultúry je stále otvorená

440

Ako uvádza MK SR na svojej webovej stránke, cena nahrádza doterajších päť ocenení ministerstva v oblastiach umenia a kultúrneho dedičstva a zvyšuje tým kredibilitu cien udeľovaných ministerstvom kultúry a ministerkou.

Písomné nominácie na laureátov môžu predkladatelia posielať v troch kategóriách:

  • cena za výnimočný prínos v oblasti umenia (divadlo, tanec, hudba, literatúra, vizuálne umenie, audiovízia, kultúrny a kreatívny priemysel),
  • cena za dlhodobý alebo celoživotný prínos v oblasti kultúry,
  • cena za výnimočný prínos inštitúcií v oblasti kultúrneho dedičstva alebo kultúrno-osvetovej činnosti (najmä múzeá/galérie, knižnice, kultúrno-osvetové zariadenia).

Predkladanie prihlášok do nominačného procesu za oblasť kultúrneho dedičstva a kultúrno-osvetovej činnosti je možné ešte do 28. februára za oblasť múzeí, galérií a knižníc. Výzva na predkladanie návrhov na udelenie Ceny ministerky kultúry SR za rok 2020 za umenie a celoživotný prínos v oblasti kultúry je otvorená až do 20. marca.

Ocenenie udeľuje ministerka fyzickým osobám – jednotlivcom alebo kolektívom a právnickým osobám (napríklad umeleckej inštitúcii, múzeu, galérii, knižnici, kultúrno-osvetovému zariadeniu). Cenou vyzdvihuje výnimočné umelecké, tvorivé a interpretačné počiny, múzejné, galerijné, kultúrno-osvetové a audiovizuálne aktivity za predchádzajúci kalendárny rok alebo za dlhodobý či celoživotný prínos v jednotlivých oblastiach kultúry. Ocenenia budú po prvý raz udelené na prelome leta a jesene.

Predkladatelia môžu svoje návrhy laureátov za rok 2020 podať ministerstvu písomne na predpísanom formulári (https://www.culture.gov.sk/wp-content/uploads/2020/12/formular_cena_ministra_kultury-1.pdf) a podľa štatútu ceny. Podrobnosti k oceneniu sú zverejnené na webovej stránke ministerstva (https://www.culture.gov.sk/posobnost-ministerstva/umenie-a-kreativita/umenie/cena-ministra-kultury-sr-za-umenie/).

Ilustračné foto: Pixabay