Cena Oskára Čepana

702

Ako uvádza tlačová agentúra SITA, 37 výtvarných umelcov do 40 rokov sa prihlásilo do aktuálneho ročníka Ceny Oskára Čepana (COČ). Medzinárodná odborná porota, zložená z odborníkov zo Slovenska, Česka, Rakúska a USA, zasadne 20. mája a vyberie štvoricu finalistov. Výstavu finalistov slávnostne otvorí Východoslovenská galéria v Košiciach 8. novembra. Meno víťaza sa verejnosť dozvie 29. novembra, agentúru o tom v tlačovej správe za organizátorov ceny informovala PR manažérka Zuzana Golianová z agentúry bARSdobrýchýr. Výhercu 24. ročníka ceny čaká dvojmesačný rezidenčný pobyt v New Yorku, finančná odmena 3 000 eur, samostatná výstava a podpora Nadácie Centra súčasného umenia pri organizácii ďalších výstav, projektov a prezentácií na Slovensku a v zahraničí.

Minuloročnou víťazkou Ceny Oskára Čepana sa stala Emília Rigová, tvoriaca aj pod menom Bári Raklóri (1980, Trnava), žijúca striedavo v Banskej Bystrici a Trnave, sa v svojich digitálne upravených obrazoch, objektoch, videách a performanciách sústreďuje na svoje etnické korene. Kriticky nahliada na stereotypy spojené nielen s vnímaním jej rómskeho pôvodu. Ako umelkyňa, kurátorka aj publicistka sa zaujíma o potláčanie etnických či sexuálnych menšín v dejinách a v súčasnosti, ale aj o skresľovanie kolektívnej pamäti, napríklad pri téme rómskeho holokaustu. Ďalšími finalistami Ceny Oskára Čepana 2018 boli Lucie Mičíková (1986), Adam Novota (1984) a Boris Sirka (1981). Výstava štyroch finalistov s podtitulom Time After Time sa v kurátorskom vedení Lucie Gregorovej Stach konala v priestoroch bývalého obchodného domu Dunaj na Námestí SNP v Bratislave.

Súťaž Cena Oskára Čepana vznikla v roku 1996 a je určená vizuálnym umelcom do 40 rokov. Účasť v nej nie je obmedzená konkrétnym výtvarným médiom. Od roku 2001 ju organizuje Nadácia – Centrum súčasného umenia. Od roku 2016 na usporiadaní súťaže nadácia spolupracuje s Residency Unlimited, Trus for Mutual Understanding. Od roku 2018 je spoluorganizátorom ceny platforma pre podporu umenia Collective. Cena je súčasťou medzinárodnej siete ocenení YVAA – Young Visual Artists Awards, organizovaných v krajinách strednej a východnej Európy. Nesie meno Oskára Čepana (1925-1992), literárneho vedca, výtvarného teoretika a kritika, umelca, archeológa a paleontológa. Viac o nej možno nájsť na http://www.oskarcepan.sk.

Foto: pixabay.com