Ceny Literárneho fondu za umelecký a odborný preklad

895

Literárny fond nedávno udelil Cenu Jána Hollého a knižných prémií Literárneho fondu za umelecký preklad pre rok 2018. Cena je každoročne udeľovaná prekladu, ktorý svojou umeleckou hodnotou prevyšuje ostatnú celoročnú produkciu prekladov na Slovensku. Cenu Jána Hollého začali udeľovať v roku 1967 a udeľuje sa každý rok za knižne vydané preklady diel umeleckej literatúry, ktoré vyšli v predchádzajúcom kalendárnom roku. Cena sa chápe ako najvyššie ocenenie prekladateľskej práce v oblasti umeleckej literatúry na Slovensku. Cena Mateja Bella sa odovzdáva za vedecký alebo odborný preklad a je prejavom verejného uznania. Udeľuje sa od roku 1991.

Hlavnú cenu za umelecký preklad získal Ján Štrasser za román Zulejka otvára oči a Otakar Kořínek dostal za knihu Pán Zlatého domu prémiu ceny Jána Hollého. Obe knihy boli vydané vo Vydavateľstve SLOVART, ktoré bolo ocenené diplomom.

Cenu Mateja Bella za najlepší preklad odbornej literatúry si prevzal Dezider Kamhal, za preklad knihy Jozef Tiso – kňaz, politik, kolaborant, ktorú napísal James Mace Ward.

V tlačovej správe z Vydavateľstva SLOVAR uvádzajú, že sa veľmi tešia z úspechu prekladateľov, srdečne im blahoželajú a prajú veľa síl do ďalšej umeleckej tvorby. Obidve beletristické knihy vyšli v edícii MM, ktorá predstavuje to najlepšie zo súčasnej svetovej prózy.

Román Zulejka otvára oči od autorky Guzeľ Jachinovej je vynikajúcim prekladom z ruštiny. Debut autorky sa vracia do jedného z najťažších období Sovietskeho zväzu – do 30. rokov minulého storočia. Je to príbeh ženy, ktorú nespravodlivo poslali do pracovného tábora na Sibíri, no ona si tam spontánne uchovala svoju prirodzenú ľudskosť. Román sa stal v Rusku literárnou udalosťou. Autorka zaň dostala najvýznamnejšiu ruskú literárnu cenu – Veľká kniha. Bol preložený do vyše dvadsiatich jazykov a práve vďaka vynikajúcemu prekladu Jána Štrassera si ho môžu prečítať aj slovenskí čitatelia.

Salman Rushdie a jeho dielo Pán Zlatého domu je štýlovo z iného súdka. Pôsobí ako alúzia na súčasnú politickú situáciu v USA. Záhadný miliardár Nero sa z utajovanej krajiny presťahuje do New Yorku, aj so svojimi tromi synmi: s geniálnym, no autistickým Petom, s umelecky založeným Apuom a s najmladším, dvadsaťročným D., ktorý v sebe skrýva nebezpečné tajomstvo. Chlapci žijú bez matky, ale do ich života vstúpi ruská imigrantka Vasilisa a usiluje sa získať Nera. Rodina si postupne vybuduje v newyorskej spoločnosti solídne postavenie. Práve tento príbeh, si môžete prečítať v preklade z angličtiny od Otakara Kořínka, ktorý rozpovie príbeh tragédie goldenovskej rodiny.

James Mace Ward vo svojom diele, Jozef Tiso – Kňaz, politik, kolaborant, podáva komplexný obraz jednej z najrozporuplnejších postáv európskych dejín 20. storočia. Zaoberá sa jeho rokmi štúdia za kňaza, vstupom na politickú dráhu až po funkciu hlavy Slovenského štátu. Nevyhýba sa ani kontroverzným kapitolám Tisovho života – predovšetkým jeho vojnovému spojenectvu s nacistickým Nemeckom.  Publikácia v preklade Dezidera Kamhala je prvým hĺbkovým rozborom života tejto rozporuplnej osobnosti z inej ako slovenskej perspektívy.