Chrám v Hronskom Beňadiku vyhlásili za baziliku minor

779

Chrám v Hronskom Beňadiku dnes vyhlásili za baziliku minor. Stalo sa tak počas slávnostnej svätej omše, ktorú celebroval nitriansky diecézny biskup Viliam Judák spolu s generálnym vikárom Petrom Brodekom, trnavským arcibiskupom Jánom Oroschom a diecéznymi kňazmi. V úvode bohoslužby prečítali apoštolské breve pápeža Františka, ktorý Farskému kostolu – Diecéznej svätyni v Hronskom Beňadiku udelil titul bazilika minor v zastúpení kardinála Roberta Sarah, prefekta Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí. „Súčasne bolo oznámené meno nového rektora baziliky, ktorým sa stal generálny vikár Nitrianskej diecézy Peter Brodek. Diecézna svätyňa v Hronskom Beňadiku tak nadobudla služby a úlohy vlastné bazilike v liturgii a pastorácii, ale aj duchovné dobrodenia spojené s týmto označením chrámu,“ informoval hovorca Nitrianskeho biskupstva Tibor Ujlacký.

Bazilika minor, teda bazilika menšia, je pápežský čestný titul pre významné kostoly na celom svete. Týmto titulom sa hrdí 11 chrámov na Slovensku, v nitrianskej diecéze je Hronský Beňadik druhý po katedrálnom chráme svätého Emeráma v Nitre. V bazilike sa má umiestniť znak Svätého Otca, znak Apoštolskej stolice a celé znenie apoštolského breve, ktorým bol udelený titul baziliky. Postavenie baziliky menšej umožňuje používať pápežský znak skrížených kľúčov na zástavách chrámu a na pečiatke.

Chrám v Hronskom Beňadiku má bohatú históriu. Postavili ho v 14. storočí. V roku 1483 dostalo miestne benediktínske opátstvo od kráľa Mateja Korvína I. vzácnu relikviu – kúsok plátna s kvapkami Kristovej Krvi. Kráľ ju získal pravdepodobne od pápeža Pavla II. ako poďakovanie za pomoc v boji proti Turkom. Opáti sa rozhodli, že v interiéri kostola pre ňu vyhradia špeciálnu časť, kde bude uctievaná a postavili pre ňu osobitnú kaplnku. Nitriansky biskup Judák vyhlásil 25. novembra 2018 chrám za diecéznu svätyňu.

Foto: wikipedia.sk