ČITATEĽSKÝ PRIESKUM o Literárnom týždenníku – časopise Spolku slovenských spisovateľov

660

Vážení čitatelia, návštevníci stránky, prispejte k tematickému, obsahovému, výtvarnému a grafickému profilovaniu a skvalitneniu tlačenej verzie Literárneho týždenníka. Vyplňte a odošlite ELEKTRONICKÝ FORMULÁR Čitateľský prieskum o LT prostredníctvom webu, resp. textový súbor Čitateľský prieskum o Literárnom týždenníku (doc) na e mail literarny.tyzdennik@gmail.com. Odpovede vyhodnotíme a uverejníme v budúcich vydaniach Literárneho týždenníka. Ďakujeme za vaše námety a návrhy.

Ilustračné foto: Pixabay. com