Dejiny slovenského divadla majú ucelenú knižnú podobu

423

Pod vedením Vladimíra Štefka vydal Divadelný ústav druhý zväzok Dejín slovenského divadla. “Pod knihu sa podpísala plejáda najvýznamnejších slovenských teatrológov ako autorov a ako odborných recenzentov,” informovala TASR Eva Fačková, PR manažérka projektu Rok slovenského divadla 2020. Knižnú novinku vydal Divadelný ústav v edícii Slovenské divadlo. “Rozsah 736 tlačených strán prvého zväzku a 1200 tlačených strán druhého zväzku napovedá, že ide o monumentálne knižné dielo obsahom aj rozsahom,” dodala.

Dlho očakávané Dejiny slovenského divadla sú výsledkom niekoľkoročnej práce kolektívu renomovaných slovenských teoretikov a historikov v oblasti divadla pod vedením Vladimíra Štefka. Prvý zväzok, Dejiny slovenského divadla I. (2018) poskytuje koncentrovaný a prehľadný obraz o vývinových tendenciách slovenskej divadelnej tvorby na profesionálnych javiskách do roku 1948. Druhý zväzok sa venuje slovenskej divadelnej kultúre v rokoch 1948 až 2000.

“Jednotlivé odborné texty sa sústredia na kratšie etapy vývinu a na jednotlivé divadelné druhy – činohru, operu, operetu, muzikál, tanec, bábkové divadlo,” priblížila Fačková s tým, že autori v štúdiách podávajú plastický obraz slovenského divadla prostredníctvom analýzy významných osobností divadla v kontexte jednotlivých divadiel, zároveň reflektujú aj tvorbu dramatikov, hudobných skladateľov, režisérov, scénických a kostýmových výtvarníkov a interpretačných umelcov, z ktorých mnohí preslávili našu krajinu v zahraničí: “Súčasťou publikácie je aj štúdia o vývine slovenskej teatrológie v danom období.”

Publikácia má podľa vydavateľa ambíciu byť komplexným a syntetizujúcim pohľadom na vývoj slovenského divadla po druhej svetovej vojne s rešpektovaním historických predelových momentov vo vývoji našej spoločnosti – udalosti rokov 1948, 1968, 1989 a ich vplyv na celkovú politickú, spoločenskú a kultúrnu atmosféru. Knižná novinka je určená pre milovníkov divadla, tvorcov i kultúrnu verejnosť, ktorá sa zaujíma o divadelné umenie v celom jeho spektre.

Foto: Divadelný ústav