Divadelníci v revolučnom víre novembra ’89

666

Ako nás informoval Dušan Poliščák z Divadelného ústavu, tento pripravil výstavu s názvom Nežná ’89… revolúcia, ktorá začala v divadle  pri príležitosti 30. výročia demokratickej zmeny v našej spoločnosti. Vernisáž výstavy sa uskutoční 8. septembra 2019 o 17. hodine v Štátnom divadle Košice.

„Nech žijú herci!“ skandovanie davu počas novembrových demonštrácií dokazovalo, do akej veľkej miery sa divadelníci a divadelníčky stali priamymi aktérmi najväčšej politicko-spoločenskej udalosti v bývalom Československu v druhej polovici 20. storočia – ukončenia komunistickej diktatúry. Ľudia ich poznali nielen zo scén, ale aj z filmov či z televíznych obrazoviek, mali ich radi, dôverovali im. Vyhlásenia robotníkov, lekárov či učiteľov sa často odvolávali práve na odkaz študentov a divadelníkov.

Herci, herečky, režiséri či dramaturgovia prijali výzvu štrajkujúcich študentov a zapojili sa do politického diania, stali sa jednou z významných skupín, ktoré ovplyvnili revolučné zmeny. Ich javisková skúsenosť im pomáhala na demonštráciách či diskusiách zrozumiteľne tlmočiť heslá a idey vtedajšieho obdobia, ich všeobecná popularita dodávala ich slovám váhu.

V prvých momentoch revolučných dní nahrádzali mlčiace médiá, prenášali informácie dokonca aj špeciálnym vlakom, vedeli rázne, jasne, s emóciou formulovať požiadavky demonštrantov.

Výstava Nežná ’89… revolúcia, ktorá začala v divadle pripravená pri príležitosti 30. výročia demokratickej zmeny v našej spoločnosti reflektuje prelomové dni a týždne, ktoré priniesli jeden z kľúčových medzníkov slovenských dejín. Zahŕňa dobové materiály, fotografie z archívov, z divadiel a mapuje nielen atmosféru na námestiach, ale aj najvýznamnejšie inscenácie tej doby, ktoré už tesne pred revolúciou mnohé z toho, čo prišlo, predznamenávali.

Vernisáž výstavy sa uskutoční v rámci Medzinárodného Festivalu Umenia TRANS/MISIE 8. septembra 2019 o 17. hodine v Štátnom divadle Košice. Neskôr poputuje do Slovenského národného divadla a následne do Divadla Jána Palárika v Trnave. Kurátorom výstavy je Marek Godovič, grafické spracovanie Ondrej Gavalda.