Dizajn skla na Bratislavskom hrade

533

České a slovenské sklo spoločne tvoria symfonickú báseň o dvoch vetách, dve výrazné kapitoly európskeho sklárstva, na ktoré môžeme byť právom hrdí. Jeho história aj súčasnosť sú nielen zaujímavou kultúrno-historickou témou, ale aj bádateľskou výzvou. Ide o príbehy, ktoré sa síce prelínajú, ale nikdy sa úplne nespoja. Každý z nich má svoju vlastnú podstatu, a to aj v období existencie spoločného štátu. Názov výstavy Dva v jednom preto odkazuje nielen na blízke susedstvo Slovenska v srdci Európy, ale aj na spoločný štát práve s vedomím súvzťažností a odlišností. Pre výstavu organizátori zvolili výhradne sklo nápojové, pretože práve v tejto oblasti sa obe krajiny historicky najvýraznejšie dopĺňali a ovplyvňovali.