Dni európskeho kultúrneho dedičstva aj v Dolnej Krupej

510

XXVI. ročník Dní európskeho kultúrneho dedičstva sa koná celý september 2019. Je to podujatie, ktoré vzniklo z iniciatívy Rady Európy a Európskej komisie a do projektu sa zapája 49 štátov Európy.

Základným cieľom DEKD je prehĺbiť záujem občanov Slovenskej republiky o kultúrne dedičstvo a jeho ochranu, zvýšiť kultúrnu identitu národa cez sprístupnenie bežne neprístupných pamiatok, bežne prístupných pamiatok „v inom svetle“, organizáciu seminárov, prednášok, výstav, turistických aktivít, súťaží a hier súvisiacich s historickým prostredím a jeho hodnotami. Cieľom je aj posilnenie povedomia o kultúrnom dedičstve našej republiky v európskom kontexte cez ponúknutie vybraných podujatí aj pre zahraničných návštevníkov.

Svojou aktivitou sa do podujatia zapája štátna a verejná správa, územná správa, samosprávy miest a obcí, školy, cirkvi, mimovládne a neziskové organizácie, občianske združenia, súkromné inštitúcie, kultúrno-osvetové inštitúcie, majitelia alebo správcovia národných kultúrnych pamiatok a historických objektov, podnikatelia, ale aj aktívni občania.

Tento rok 13. 9. 2019 sa do projektu zapojí aj SNM HuM v kaštieli v Dolnej Krupej. Pre tému aktuálneho ročníka 2019 bola zostavená A-Z brožúra so 101 ideami  vydanej pre európsku tému “Arts and Entertainment”. Pre Slovenskú republiku je téma DEKD 2019 uvedená  ako “Umenie a zážitok”.

Umelecký život, osudy, legendy a skutočnosti  zo života členov šľachtických rodov Brunsvik – Chotek priblížime návštevníkom komentovanou prehliadkou.  Prechádzkou  v parku pri kaštieli sa zastavíme na vzácnych miestach a v prípade dobrého počasia pripravíme v tajuplnej jaskyne grotta ochutnávku  Trnavskej medoviny. Rozlúčku s letom  2019 nám spríjemní Kátlovský chrámový spevokol svojimi piesňami. Návštevníkov potešíme 9. symfóniou Ludwiga van Beetrovena Ódou na radosť ktorá zaznie trochu inak, doplnenú o obrazovú prezentáciu. Pri dúškoch medovinyzaspievajú Karpatskí valaškári v sprievode ľudovej hudby Picúchovci a budeme očakávať východ splnu mesiaca nad jazerom (veríme, že nás príroda nesklame). V závere večera budeme nostalgicky vnímať tóny Sonáty mesačného svitu ako ju pred  viac ako 200 rokmi skomponoval  Ludwig van Beethoven počas návštev kaštieľa v Dolnej Krupej.

Foto: archív SNM HuM v kaštieli v Dolnej Krupej