Do Budatínskeho hradu sa vracia archeológia

604

Otvorením novej expozície s názvom Pred hradbami, za hradbami sa do priestorov Budatínskeho hradu po trinástich rokoch vracia archeológia. S finančnou podporou Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) sa Považskému múzeu v Žiline podarilo zrekonštruovať miestnosti druhého nadzemného podlažia, kde je inštalovaná nová expozícia. Jej autorkou je archeologička Zuzana Staneková. ŽSK získal finančný príspevok viac ako milión eur z eurofondového programu cezhraničnej spolupráce, jeho partnerom bol Moravskoslezský kraj, ktorý financoval opravu hradu Hukvaldy.

Nová expozícia je venovaná opevneniam a ich vývoju od praveku po neskorý stredovek. Prvá časť ponúka informácie o lokalitách pevnostného charakteru zo Žilinskej kotliny i neďalekých obcí v okolí Považskej Bystrice a Púchova, druhá časť je venovaná výskumu Budatínskeho hradu. „Celá expozícia je doplnená piatimi trojrozmernými modelmi, ktorých autorom je historik dopravy Peter Šimko. Tri z nich zobrazujú vývoj hradu v rôznych obdobiach. Najprekvapivejším je azda model hradu v období gotiky, keď pozostával len z veže, malej drevenej stavby a hradby s bránou. Súčasťou novej expozície je aj prízemie veže. V charizmatickom kamennom interiéri tak môžu návštevníci vidieť tie najvzácnejšie predmety z oblasti archeológie, histórie a numizmatiky,“ doplnila archeologička Považského múzea v Žiline Staneková.

Foto: wikipedia.sk