Do osláv Medzinárodného dňa materinského jazyka sa zapojí aj Slovensko

822

Ako nás informovali z BIBIANY – Centra detskej literatúry, čítania, spolu s SK IBBY organizujú pod záštitou ministerky kultúry SR Ľubice Laššákovej a pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR 14. februára 2020 od 9. do 14. hodiny v Univerzitnej knižnici v Bratislave na Ventúrskej 11, konferenciu JAZYK AKO PRIESTOR DOMOVA, ktorá sa koná pri príležitosti Medzinárodného dňa materinského jazyka.
Cieľom Medzinárodného dňa materinského jazyka, ktorým je už devätnásť rokov 21. február, je pripomenutie, poznávanie a zvyšovanie úrovne ovládania materinských jazykov na celom svete. Tento celosvetovo známy deň vyhlásila výročná 30. Generálna konferencia OSN pre výchovu, vedu a kultúru (UNESCO) v novembri 1999. Impulzom k tomu bolo zachovanie pamiatky na hrdinstvo bengálskych študentov, ktorí 21. februára 1952 demonštrovali v Dháke (v súčasnosti hlavné mesto Bangladéšskej republiky, predtým Pakistan) za uznanie svojho materinského jazyka bengálčiny ako druhého oficiálneho
jazyka vtedajšieho Pakistanu. Počas demonštrácie ich zastrelila polícia. Po prvý raz sa 21. február ako Medzinárodný deň materinského jazyka oslavoval v roku 2000.
Zámerom Ministerstva kultúry Slovenskej republiky je od roku 2020 (20. výročie začatia osláv tohto medzinárodného dňa) výrazne zviditeľňovať, pripomínať a rôznymi aktivitami oslavovať deň materinského jazyka aj na Slovensku, čo sa samozrejme týka aj jazykov národnostných menšín žijúcich na území Slovenskej republiky.
Pripravovaná tvorivá konferencia (pod záštitou dvoch ministerstiev) prinesie tému materinského jazyka z pohľadu jeho vplyvu na formovanie vnútorného bezpečia dieťaťa, jeho podielu na kultivovaní osobnosti. Rečníci budú hovoriť o rodnej reči ako o konštruktívnom prvku psychosociálneho vývinu detí. Účasť na konferencii je voľná, (s nutnosťou registrácie na lucia.obuchova@bibiana.sk) a môže byť prínosom pre
rodičov, učiteľov, knihovníkov a všetkých záujemcov z trinástich etník, ktoré žijú na Slovensku.
PROGRAM KONFERENCIE:
1. Materinský jazyk vo svete zvukov a citov dieťaťa / PAVOL MUCHA (hudobník, zakladajúci člen komorného telesa Mucha Quartet);
2. „Struggle“ o rodný jazyk / GABRIELA DITTELOVÁ (spisovateľka, autorka kníh pre deti);
3. Rola rodiča v rozvoji komunikačných schopností dieťaťa / WORKSHOP s prekvapením;
4. Materinská reč – korene pre budúcnosť / DANIEL HEVIER (spisovateľ, básnik, kreatívec, inovátor, inšpirátor);
5. Materinská reč – cesta k vnútornému obrazu o sebe a o svete / TIMOTEA VRÁBLOVÁ (literárna vedkyňa, pedagogička, lektorka, prezidentka Slovenskej sekcie Medzinárodnej únie pre detskú knihu (IBBY), koordinátorka Centra detskej literatúry, čítania a SK IBBY v rámci BIBIANY, medzinárodného domu umenia pre deti.

BIBIANA – Centrum detskej literatúry, čítania a SK IBBY (SK IBBY = Slovenská sekcia Medzinárodnej únie pre detskú knihu) buduje a pestuje kultúru čítania na Slovensku prostredníctvom odbornej, konzultačnej a metodickej činnosti v rámci rezortu kultúry. Organizuje vlastné programy venované kultivovanému čítaniu, čím chce napomáhať pozitívnej zmene krízového stavu čítania detí.

Ilustračné foto: hl.rs