Tatranská literárna jar priniesla výsledky aj impulzy (Hodnotné stretnutia s hodnotnou literatúrou)

884

Ako sme už informovali, opäť sa po roku pod vysoké končiare a do dolín, no hlavne do jednotlivých častí Mesta Vysoké Tatry vrátila hodnotná umelecká literatúra a viacerí jej autori. Vďaka hlavnému organizátorovi, Spolku slovenských spisovateľov a prajnému spoluorganizátorovi, Mestu Vysoké Tatry, sa v dňoch 11. 14. 4.  konala TATRANSKÁ LITERÁRNA JAR 2019. Táto priamo do našich veľhôr a do ich najbližšieho okolia priniesla dobrú literatúru a stretnutia s mnohými významnými spisovateľmi, tvorcami literárneho slova, literárnymi kritikmi, básnikmi a prozaikmi. Tak zo Slovenska, ako aj zo zahraničia: z Česka, Maďarska, Srbska, Rumunska, Poľska a Ukrajiny… Z krajín a štátov hlavne stredoeurópskeho priestoru spojených európskym veľtokom, riekou Dunaj. Súčasťou bohatého programu boli viaceré prezentácie (mimoriadnou, vzhľadom jedinečnosť spracovania témy, ako aj na medzinárodný rozmer jej autorského zastúpenia a osobnú účasť viacerých tvorcov, bola slávnostná promócia antológie poézie klasikov národných kultúr podunajských krajín Veľký pán Dunaj vo Vile Flóra v Starom Smokovci v piatok 12. 4. viac o antológii sa dočítate v osobitnom článku hneď vedľa) a besedy určené pre širokú verejnosť, ako aj priamo pre žiakov a študentov vo viacerých školách a knižniciach podtatranského regiónu. Mimoriadne plodný bol aj pracovný program zúčastnených spisovateľov a ďalšej odbornej verejnosti, ktorý onedlho prinesie výsledky napríklad v podobe ďalších spoločných publikácií, ale aj podujatí.

Za všetko, čo sa v tomto zmysle dialo, spomenieme nateraz aspoň pracovné stretnutie zástupcov delegácií krajín V 4 a kolokvium o spolupráci spisovateľských združení krajín V4 + 3 a k medzinárodnému programu Veľký pán Dunaj. Účastníci sa ale napríklad vydali aj po stopách významných spisovateľov vo Vysokých Tatrách, navštívili pamätník Franza Kafku v Tatranských Matliaroch, pamätnú doska Jiřího Wolkra v Tatranskej Polianke a pamätník Maši Haľamovej na Štrbskom Plese, kde všade položili okrem spomienok na životy a dielo spomínaných spisovateľov aj kytice kvetov. Viac sa dočítate a uvidíte aj na fotografiách onedlho tak na tomto portále, ako aj v printovej podobe Literárneho týždenníka.

Okamihy zo slávnostného prijatia literárnych tvorcov na Mestskom úrade v Starom Smokovci
Slávnostné chvíle uvedenia antológie Veľký pán Dunaj medzinárodným kolektívom, na čele ktorého stál ako zostavovateľ knihy predseda SSS Miroslav Bielik (na fotografii stojí duhý sprava).