Do Trnavy za poetikou

858
Knižnica Juraja Fándlyho privíta prvé podujatie Trnavskej poetiky 2019

Trnavská poetika je širokospektrálne umelecké podujatie s hlavným zreteľom na pôvodnú a živú literatúru a jej tvorcov, ktoré je dnes už takpovediac osvedčenou značkou. Dôkazom je aj nedávno vydaná vydaná zbierka s nedvojzančným názvom Trnavská poetika 2018 (editor Pavol Tomašovič, ktorý patrí aj do užšieho kruhu hlavných organizátorov) a tiež aj pozvánka na prvé tohtoročné stretnutie priaznivcov Trnavskej poetiky. To sa uskutoční vo štvrtok 28. 3. 2019 o 17. hod. v čitárni Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave. Pozvanie prijali dve dámy – Renáta Bojničanová a Mária Bátorová. O hudobné vystúpenie sa postará Jana Andevská a celým podujatím budú sprevádzať Pavol Tomašovič a Štefan Kuzma. Vieme, že jednou myšlienkou, popri viacerých, Trnavskej poetiky je prehĺbiť naše dotyky s harmóniou a ambíciou zas nevytesniť obsah a dušu života medzi vyradené toky, ktoré patria k nepodstatným. Už prvé podujatie bude toho určite dôkazom. Niet však nad osobnú skúsenosť… Príďte, určite neobanujete.

Obálka spomínaného zborníka ponúkajúceho dotyk s harmóniou