Dotýkanie sa DOTYKOV

747

V priestoroch Domova slovenských spisovateľov v budmerickom kaštieli boli primerané „nasvietené“ aj DOTYKY, časopis SSS určený predovšetkým mladým autorom. Aj v súvislosti si vlastným jubileom, aj v intenciách významnej súťaže, ktorá sa koná tiež pod ich krídlami. V podvečer slávnostného dňa konalo nemenej slávnostné vyhlásenie výsledkov jubilejného 10. ročníka celoštátnej súťaže mladých básnikov Ceny Rudolfa Fabryho. Čestný predseda SSS J. Rezník a tajomník SSS Š. Cifra odovzdali mimoriadne ceny SSS a Dotykov zakladateľom súťaže spisovateľom Alexandrovi Halvoníkovi, bývalému riaditeľovi Literárneho informačného centra (LIC), a Jánovi Tazberíkovi, bývalému generálnemu riaditeľovi Národného osvetového centra, bývalému starostovi Budmeríc Miroslavovi Baxovi a šéfredaktorovi Dotykov básnikovi B. Brendzovi. Čestnú poctu za dlhodobú podporu súťaže odovzdali súčasnému starostovi Budmeríc J. Savkuliakovi. Na podujatí uviedli čestný predseda SSS J. Rezník a literárny kritik A. Halvoník do života dve nové knihy Edície mladých slovenských autorov časopisu Dotyky – básnickú zbierku Simony Dolníkovej Polychromatické jablko a zbierku poviedok Pavla Iča Pochod.