Dvaja v Galérii Átrium

840

Už vyše desať rokov priťahuje milovníkov výtvarného umenia Galéria Átrium v Prešove. Vznikla na prezentáciu tvorby regionálnych výtvarníkov. Lenže jej profilácia sa rýchlo mení, naberá širší záber. Nadväzuje kontakty s galériami a výtvarnými umelcami aj z Poľska, Ukrajiny, Maďarska, ba dokonca z Japonska. Vystavovali v nej výtvarníci z Česka, Bulharska, Rakúska, Srbska, Ruska, Taiwanu. Do konca októbra sa v Galérii Átrium pod lakonickým názvom Dvaja predstavujú umelci zo Zakarpatskej Ukrajiny – manželia Kuzmovci. Boris Kuzma tu vystavoval pred desiatimi rokmi, pani Viktória má v tejto galérii premiéru.

Viktória Kuzmová sa v súčasnosti venuje maľovaniu na sklo. Ako dizajnérka a dekoratérka má blízko ku kombinovaným technikám, ale jej umenie vonkoncom nie je dekoratívne. Korene maľby na sklo siahajú do čias dávnominulých, ona do nej vnáša predovšetkým individuálne cítenie a chápanie okolitého sveta. Možno ich nazvať meditáciami, vyjadrenými modernými umeleckými postupmi. Tematické symboly vyvolávajú množstvo ďalších asociácií. S nimi sa otvára nový priestor napríklad pre metaforu a poetizmus vôbec.

Maľba na sklo ma svoje osobitosti, zvláštnosti, žiada si dobre ovládať materiál, poznať kompozíciu, rátať s opačným videním zobrazovaného. Stvárneniu diela predchádza náročná a koncentrovaná príprava, po nej sýtosť farieb v spojení s priezračnosťou a tonálnou gradáciou poskytuje nové možnosti umelecko-estetickej obraznosti.

Viktorija Kuzmová: Jesenné farby. Sklo, olejomaľba

Národný umelec Ukrajiny Boris Kuzma je zároveň predsedom Zakarpatskej organizácie Národného zväzu výtvarných umelcov Ukrajiny. Už dlhé roky spolupracuje so slovenskými umelcami. Svoju tvorbu predstavil v Bratislave, Košiciach, Trebišove, Bardejove, Rožňave, Spišskej Novej Vsi a v iných slovenských mestách. Venuje sa maľbe, kresbe a grafike. Vie ich originálne zosúladiť, čím vzniká svojrázna kombinovaná technika. Pre jeho diela je príznačná pestrosť koloristiky. Výber tém ovplyvňuje i to, že vyštudoval architektúru vo Ľvovskom polytechnickom inštitúte, preto rád stvárňuje mestské zákutia, dedinskú architektúru, technické stavby. Nie je mu cudzia ani figurálna tvorba, zátišia a nevyhýba sa ani expresívnym témam. Výsledkom je odvážne farebné riešenie.

Výtvarní umelci Viktorija a Boris Kuzmovci. Foto: archív

Boris Kuzma: Veže. Papier, akryl, monotypia