Dve percentá pre Literárny týždenník a Spolok slovenských spisovateľov

512

Kultúrno-literárna akadémia, n. o. (KLA), vydavateľ Literárneho týždenníka, časopisu Spolku slovenských spisovateľov, je zaregistrovaná podľa príslušných platných právnych noriem a môžete jej poukázať 2 % zo zaplatenej dane z príjmu za uplynulý rok 2020. Identifikačné údaje: Kultúrno-literárna akadémia, n. o. Laurinská 2, 811 01 Bratislava 1 IČO: 50 589 148, právna forma: nezisková organizácia.

Budeme radi, ak poukázaním dvoch percent zo zaplatenej dane v prospech KLA podporíte Literárny týždenník ako nositeľa a šíriteľa autentických národných hodnôt, pôvodnej slovenskej i kvalitnej zahraničnej literatúry a kultúry, nášho pôvodného umenia, sprístupňovania a zviditeľňovania osobností a udalostí slovenskej histórie, reflexií súčasných problémov a prognóz vývoja slovenskej spoločnosti a šírenia neskreslenej informovanosti. Podporiť dvoma percentami môžete aj kultúrno-spoločenské poslanie Spolku slovenských spisovateľov. Identifikačné údaje: Spolok slovenských spisovateľov Laurinská 2, 815 54 Bratislava 1 IČO: 30778166, právna forma: občianske združenie.

Ďakujeme za porozumenie a účinnú pomoc!