Dve percentá pre Literárny týždenník a Spolok slovenských spisovateľov

926

Kultúrno-literárna akadémia, n. o., vydavateľ Literárneho týždenníka, časopisu Spolku slovenských spisovateľov, je zaregistrovaná podľa príslušných platných právnych noriem a môžete jej poukázať 2 % zo zaplatenej dane z príjmu za uplynulý rok 2018.

Identifikačné údaje: Kultúrno-literárna akadémia, n. o., Laurinská 2, 811 01 Bratislava 1, IČO: 50 589 148, právna forma: nezisková organizácia. Budeme radi, ak prostredníctvom uvedenej možnosti podporíte kultúrno-spoločenské poslanie Kultúrno-literárnej akadémie, n. o., a tým aj Literárneho týždenníka ako nositeľa autentických národných hodnôt a pôvodnej slovenskej literatúry i umenia vôbec.

Podporiť dvoma percentami môžete aj Spolok slovenských spisovateľov.                          Identifikačné údaje: Spolok slovenských spisovateľov, Laurinská 2, 815 54 Bratislava 1, IČO: 30778166, právna forma: občianske združenie.

Ďakujeme za porozumenie a účinnú pomoc!