Dve výstavy v Galérii mesta Bratislavy

580

Výstava v Mirbachovom paláci Que Viva Picasso – Nech žije Picaso! vznikla pri príležitosti marca, mesiaca knihy. Aj preto prezentuje sedem grafických cyklov Pabla Picassa (1881 – 1973), jedného z najznámejších predstaviteľov Parížskej školy, v limitovaných bibliofilských edíciách zo zbierky súkromného zberateľa Thomasa Emmerlinga. Aspoň stručne treba pripomenúť, že Pablo Picasso bol maliar, sochár, dizajnér, kresliar a grafik, ktorý vytvoril množstvo prelomových umeleckých diel. Viac ako originálnym spôsobom prispel ku kultúre 20. storočia. Bol nesmierne kreatívny, maľoval, kreslil, vytváral sochy, navrhoval divadelné kulisy a kostýmy, vyrábal rôzne konštrukcie, modely z keramiky a bronzu, rôzne koláže, ilustroval knihy, texty a básne. Výstava predstavuje Picassove práce z limitovaných bibliofílií, ktoré vznikli po roku 1945 a návštevníci ju môžu vidieť až do 2.júna tohto roku.

Druhou výstavou je komorná výstava kresieb a grafík v Pálffyho paláci a predstavuje dve rozdielne stvárnenia základnej kresťanskej modlitby Otčenáš, ktorá patrí k dôležitým dielam v kontexte tvorby sochára Františka Bílka a maliara Alfonsa Muchu. Na svojej prvej autorskej knihe Otčenáš pracoval František Bílek už v roku 1900 a s predslovom Otokara Březiny ju vydal o rok neskôr ako Nový život v Novom Jičíne. Otčenáš Alfonsa Muchu vyšiel knižne v Paríži v roku 1899 a v rovnakej dobe v limitovanom počte aj v Prahe u vydavateľa Bedřicha Kočího. Výber vystavených prác dokladá originálnu invenciu oboch autorov, ktorá im umožnila vytvoriť pôsobivé mystické podobenstvá, smerujúce k morálnej obrode človeka. Návštevníci sa nad nimi môžu zamýšľať do 26. mája.

Foto: autor