Dve zaujímavé stretnutia Trnavská poetika v treťom roku svojho trvania

819

Druhé tohtoročné stretnutie cyklu Trnavská poetika bolo venované spisovateľovi a publicistovi Teofilovi Klasovi (Jozefovi Zavarskému), držiteľovi Ceny mesta Trnava (na fotografii). Beseda v trnavskej Knižnici Juraja Fándlyho bola spojená s prezentáciou jeho básnickej zbierky Trnavský nádych. Ďalšie zo spomínanej série umeleckých stretnutí s názvom Ako sa rodí poslanie situovala osvedčená dvojica scenáristov a moderátorov Pavol Tomašovič a Štefan Kuzma do Synagógy – Centra súčasného umenia. Ústrednou témou rozhovorov s básnikom, dramatikom, prekladateľom Milanom Richterom a historikom Ivanom Kamencom bolo 100. výročie narodenia Alfréda Wetzlera, trnavského rodáka, spisovateľa a jedného z dvoch väzňov, ktorému sa podarilo ujsť z koncentračného tábora Osvienčim. A. Wetzler svoje diela publikoval pod menom Jozef Lánik. Na podujatí odznelo viacero ukážok z jeho knihy Čo Dante nevidel.

Zľava Pavol Tomašovič, Teofil Klas (Jozef Zavarský) a Štefan Kuzma v Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave. Fotografie: Jozef Šelestiak

Stretnutie umelecky dotvorila inštrumentalistka, skladateľka a speváčka Jana Andevská. Literárno-hudobný večer bol výsledkom spolupráce mesta Trnava, Trnavského samosprávneho kraja, Knižnice Juraja Fándlyho a Galérie Jana Koniarka v Trnave, Klubu priateľov Trnavy, Slovenského centra PEN a Trnavskej odbočky Spolku slovenských spisovateľov.


Zlata Matláková: Dve zaujímavé stretnutia. In: Literárny týždenník, č. 17 – 18, ročník: XXXI, vyšlo 9. 5. 2018, Index 49246, ISSN 0862-5999, E. č. MK SR: EV 3136/09, s. 2. Dostupné na internete: <https://literarnytyzdennik.sk/dve-zaujimave-stretnutia/>.