Etela Farkašová v Nitrianskej galérii

669

Cyklus besied so súčasnými slovenskými spisovateľmi 4-3-2-1… prebieha v Nitrianskej galérii od roku 2006 a nadväzuje na predošlú bohatú činnosť v oblasti šírenia a propagácie slovenskej literatúry. Moderátorom a spolutvorcom dramaturgie je od začiatku cyklu Dado
Nagy. Projekt sa primárne zameriava na súčasnú literatúru a prezentáciu autorov, ktorí si získali pozornosť odbornej verejnosti, ako aj ocenenia alebo nominácie na ceny v prestížnych literárnych súťažiach. Súčasťou besied je okrem moderovanej diskusie so spisovateľom aj autorské čítanie textov. Počas trvania cyklu sa predstavilo množstvo popredných slovenských autorov ako napr. Kornel Földvári, Dušan Mitana, Vladimír Balla, Pavel Vilikovský, Alexandra Salmela, Daniela Kapitáňová, Peter Krištúfek, Pavol Rankov, Ján Buzzásy, Daniel Hevier, Jana Beňová, Michal Hvorecký, Veronika Šikulová, Monika Kompaníková, Bene, Péter Hunčík, Agda Bavi Pain, Jaroslav Rumpli, Ivana Dobrakovová,
Ľubomír Feldek, Maroš Krajňak, Marek Vadas, Katarína Kucbelová, Peter Pišťanek, Jozef Karika, Vanda Rozenbergová, Daniel Pastirčák, Laco Kerata, Eva Luka a iní.
Súčasťou literárnych večerov je prehliadka výstavných priestorov zadarmo.

Vo štvrtok 25. 4. 2019 o 18. hodine do galéria zavíta Etela Farkašová, ktorá patrí k najvýznamnejším osobnostiam slovenskej literatúry a filozofie. Napísala množstvo prozaických titulov, esejí, básnických zbierok i odborných publikácií. V rámci
filozofie sa venuje teórii poznania i feministickej filozofii. Je aktuálnou držiteľkou prestížnej ceny Anasoft litera, ktorú získala za svoj najnovší román Scenár.