Európska veľrieka v medzinárodnej knižnej antológii (Spolok slovenských spisovateľov vydáva knihu o Dunaji)

937
Pôsobivá obálka mimoriadnej knihy

Veľký pán Dunaj

Antológia poézie klasikov národných literatúr podunajských štátov. Medzinárodný projekt. Zostavil Miroslav Bielik. Bratislava: Spolok slovenských spisovateľov 2019. 1 vyd. ISBN 978-80-8194-098-9

Antológia prináša v origináloch a v prekladoch do slovenčiny vybraných spravidla desať básní od desiatich básnikov – klasikov národných literatúr z každého podunajského štátu, t. j. z Nemecka, Rakúska, Slovenska, Maďarska, Chorvátska, Srbska, Bulharska, Rumunska a Ukrajiny. Každá z deviatich kapitol obsahuje úvodné poznámky, resp. krátku štúdiu o poézii s motívmi Dunaja v danej národnej literatúre a medailóny básnikov. Na výbere básní sa podieľali spolupracovníci z medzinárodného tímu, ktorý sa pod gestorstvom predsedu Združenia spisovateľov Srbska Radomira Andrića a predsedu Spolku slovenských spisovateľov Miroslava Bielika sformoval na odborných a prezentačných kolokviách v Bratislave (2016), v Štúrove a v Ostrihome (2017) a v Indiji v Srbsku (2018). Pri slovenskom vydaní antológie okrem zostavovateľa sa na príprave podieľali Miroslav Demák, Martin Prebudila s technickou spoluprácou Martiny Nemsilajovej a Milana Panića a s jazykovou redakciou Jany Farkašovej  Na prekladoch do slovenčiny participovali: Ľubomír Feldek, Peter Mišák, Viliam Mruškovič, Jozef Zavarský (z nemčiny), Jitka Rožňová (z maďarčiny, na príprave kapitoly spolupracovali Imre Molnár, László Szörényi, Gábor Zsille), Miroslav Demák a Martin Prebudila (z chorvátčiny –  participácia pri výbere básní Helena Sablić Tomić a srbčiny – gestor Radomir Andrić), Irena Dimová, Martin Mikuláš, Katarína Sedláková (z bulharčiny, na príprave kapitoly spolupracovali Bojan Angelov a Atanas Zvezdinov), Dagmar Mária Anoca (z rumunčiny, básne vybral, poznámky a medailóny pripravil Lucian Alexiu), Valéria Juríčková, Sergej Makara, Svetlana Šoltésová (z ukrajinčiny, na príprave kapitoly spolupracovali Dmitrij Burago a Michal Roman). Antológiu typograficky spracoval Milan Panić, obálka Milan Senko.

Realizované s pomocou Fondu na podporu umenia.