Európske hlavné mesto kultúry – Slovenská republika 2026

685

Ako nás informoval Pavol Čorba z Ministerstva kultúry SR, Slovenská republika bude spolu s Fínskom v roku 2026 hostiť titul Európske hlavné mesto kultúry. Cieľom akcie je podporovať bohatosť a rozmanitosť kultúr v Európe, a taktiež zdôrazňovať ich spoločné črty.

Európske hlavné mesto kultúry má za cieľ chrániť a podporovať kultúry v Európe a zároveň medzi občanmi zvyšovať pocit príslušnosti k spoločnému kultúrnemu priestoru, nabádať ich na medzikultúrny dialóg a poukázať na spoločné kultúrne dedičstvo.

Tento titul sa každý rok udeľuje dvom mestám – jednému z pôvodnej členskej krajiny a jednému z novej členskej krajiny Európskej únie. Naša krajina bude uvedený titul niesť s Fínskom. Okrem členských štátov Európskej únie sa do akcie budú môcť zapojiť aj kandidátske krajiny alebo potenciálne kandidátske krajiny. Okrem nich by za určitých podmienok mala byť akcia otvorená aj pre krajiny Európskeho združenia voľného obchodu, aby sa posilnili kultúrne väzby medzi týmito krajinami a členskými štátmi EÚ.

Ministerka kultúry Ľubica Laššáková akciu Európske hlavné mesto kultúry vníma ako pozitívum na odprezentovanie Slovenska v zahraničí. „Európske hlavné mesto kultúry je dobrá šanca pre Slovensko, aby sa podelilo o svoju bohatú kultúru a tradície so zvyškom Európy. Teší ma, že kultúra je prostriedkom, ktorým sa upevňujú vzťahy medzi krajinami,“ uviedla ministerka.

Ministerstvo kultúry SR v tejto súvislosti intenzívne komunikuje s Európskou komisiou a tiež s partnermi z fínskeho Ministerstva vzdelávania a kultúry. Zároveň podniká všetky potrebné kroky zamerané na proces prípravy Európskeho hlavného mesta kultúry na Slovensku. V zmysle príslušného právneho rámca Európskej únie ministerstvo zverejní najneskôr v decembri 2019 výzvu na predkladanie žiadostí jednotlivých miest v Slovenskej republike, ktorá bude v podmienkach Slovenskej republiky trvať desať mesiacov.

Košice (na fotografii) boli Európskym hlavným mestom kultúry v roku 2013.