Festival 4 živly ponúkne pestrý sprievodný program

1116

Letný filmový festival 4 živly, ktorého 21. ročník sa uskutoční v dňoch 7. až 11. augusta v centre Banskej Štiavnice, ponúkne okrem bohatého filmového programu zahŕňajúceho hrané, dokumentárne, animované a experimentálne filmy aj bohatý sprievodný program.

V kultúrnom priestore Eleuzína budú hovoriť o súčasnosti a potenciálnej budúcnosti žurnalistiky odborníci zo slovenskej i českej mediálnej sféry Martin Milan Šimečka, Filip Zajíček, Kirill Ščeblykin a Josef Šlerka. Štvorica bude okrem iného diskutovať aj o tom, ako sa menia nároky čitateľov, o poslaní médií ako opozície, ich kontrolnej funkcii, kapacite vplyvu na verejnú mienku, fenoméne „fake news“ či novinárskej etike. V spolupráci s časopisom Kapitál pripravili 4 živly tiež diskusiu venovanú číslam v nezávislej kultúre, v ktorej sa stretnú zástupcovia a zástupkyne filmového festivalu 4 živly, putovnej platformy Kinobus – Nielen filmový festival, žilinského Festivalu nezávislého divadla a tanca Kiosk a olomouckého podujatia PAF – Přehlídka filmové animace a současného umění.

Súčasťou workshopu Ušami bude zas verejná prednáška o akustickej ekológii a terénnom nahrávaní zvuku a jeho využití v súčasnej hudbe. Český hudobný kritik, esejista, scenárista a lektor Pavel Klusák porozpráva o princípoch tzv. field recordingu ako súčasti zvukového dizajnu a predstaví niekoľko akustických i video ukážok. Workshop Ušami sa bude konať počas troch festivalových dní a jeho účastníci a účastníčky budú môcť za asistencie odborných lektorov spoznať základy terénneho nahrávania či postprodukcie svojich záznamov.

V banskoštiavnickom kine Akademik sa zároveň odohrá audiovizuálne performance There Must Be Some Way Out of Here zoskupenia Labodoble, vďaka ktorému sa podľa slov organizátorov festivalu stanú diváci a diváčky “svedkami hľadania cesty z temných lesov do presvetleného osvieteného bytia”.

Výtvarné umenie dostane zas na festivale priestor napríklad cez projekt Ukradená galerie. Tá bude počas 4 živlov vystavovať dielo Matúša Lányiho, ktorý vo svojej tvorbe venuje pozornosť exaktnému virtuálnemu prostrediu a našej viere v jeho liečivý potenciál. Na Námestí svätej Trojice bude zároveň počas dvoch festivalových dní otvorená Potulná galéria, projekt navštevujúci námestia, školy a festivaly, aby hravou formou a prostredníctvom diel výrazných slovenských výtvarníkov a výtvarníčok bojoval proti extrémizmu. Okrem toho 4 živly ponúknu i prezentáciu výsledkov platformy De/posium zameranej na výmenu poznatkov o súčasnom stave dizajnu a výskumných projektov so zameraním na materiál, procesy, udržateľnosť, sociálne kontexty a nové ekonomické modely. Jej aktuálny ročník hostil 20 dizajnérskych, umeleckých i vedeckých talentov z celého sveta, ktorých výsledky práce budú k dispozícii v priestoroch kultúrneho centra Banská St a nica Contemporary.

Hudobný program 4 živlov oživí popri obľúbených večerných párties aj koncert bratislavského zoskupenia Čau Čau.

Foto: banskastiavnicatravel