Festival rozhlasovej hry 2019 prebieha v Trnave

753

RTVS a Trnavský samosprávny kraj pripravili v dňoch 10. až 12. júna Festival rozhlasovej hry 2019.

Súťažné tituly z užšieho výberu sa okrem toho automaticky stanú nositeľmi ocenenia Pečať kvality. Porotu tvorí režisér a umelecký šéf trnavského Divadla Jána Palárika Juraj Bielik, teatrologička Nadežda Lindovská, teatrológ Miron Pukan, šéfrežisér Českého rozhlasu Aleš Vrzák a spisovateľ a dramatik Pavel Rankov, ktorý je zároveň predsedom poroty.

Festival bude mať bohatý sprievodný program pozostávajúci z odborného seminára, divadelných predstavení, koncertov a diskusií. V predstihu ho už 11. 4. otvoril workshop, ktorý v Gymnáziu Jána Hollého v Trnave pripravil Odbor literárno-dramatickej výroby Slovenského rozhlasu. Študenti sa dozvedia nielen o rozhlasovej tvorbe, ale aj celkovo o rozhlase ako médiu a jeho ponuke.

História nepriamych predchádzajúcich podujatí siaha až k 1. festivalu slovenskej pôvodnej rozhlasovej hry, ktorý sa konal 14. až 18. apríla 1969 na Táľoch. „Čo všetky minulé podujatia v Piešťanoch, Bojniciach či v Bratislave spája s aktuálnym ročníkom, je zámer prezentovať a konfrontovať rozhlasové hry vytvorené RTVS v uplynulých dvoch rokoch, umožniť stretnutie tvorcov s odbornou verejnosťou a poslucháčmi rozhlasových hier, vytvoriť podmienky na vznik spätnej väzby a hodnotenie produkcie v rozhlasovom dramatickom žánri. Ďalším podstatným cieľom je aj ohodnotenie tých najlepších tvorcov a realizátorov rozhlasových hier a posilnenie záujmu poslucháčov o kráľovnú rozhlasových žánrov – rozhlasovú hru,“ priblížila vedúca Odboru literárno-dramatickej výroby Slovenského rozhlasu Zuzana Belková.

Podrobnejšie z portálu RTVS. Porotca Aleš Vrzák, šéfrežisér Českého rozhlasu, konštatoval, že má rád príbehy ľudí (malých i tzv. veľkých) –  „a tými je rozhlasová tvorba RTVS naozaj naplnená. A to tak v podobe dramatickej, tak v podobe takpovediac „literárnej” až „publicistickej”.” Výrazná tematická a formálna pestrosť súťažných rozhlasových hier fascinovala porotcu Juraja Bielika, umeleckého šéfa Divadla Jána Palárika v Trnave: „Byť členom poroty súťaže rozhlasových hier je nesmierne zaujímavé zadanie. Zaujímavé a vzrušujúce. Študentské práce, dramatizácie, dokumentárne hry, experimentálne kompozície… Celkovo 63 hier – to už je naozaj slušná vzorka pôvodnej (a kvalitnej) tvorby. Rozhlasová hra žije!”

Podľa porotkyne Nadeždy Lindovskej, teatrologičky z Divadelnej fakulty Vysokej školy múzických umení, prím hrali dramatizácie: „Ukazuje sa, že najlepšie, najkvalitnejšie, najzaujímavejšie výsledky dosiahli prevažne tí tvorcovia, ktorí sa mohli oprieť o kvalitnú literárnu alebo dramatickú predlohu. Medzi postupujúcimi ich bola väčšina, najmä v kategórii dlhých hier. Pôvodné námety sa ocitli v menšine.”

Avšak bez ohľadu na to, aké inšpiračné zdroje súťažné hry mali, bodovali očarujúcou vlastnosťou rozhlasového umenia, že dramatické dielo nemusí slepo kopírovať realitu, ale môže konštruovať vlastný svet. Podľa predsedu poroty, spisovateľa Pavla Rankova, výsledná kolekcia hier v užšom výbere v oboch kategóriách ponúka rôzne typy poetík a spracovaní: od „temného tajomného príbehu vyrozprávaného v strhujúcom tempe Wedekindovej Lulu” cez „dialóg rozporuplného básnika – ministra s rovnako rozporuplným eštebáckym technikom” v Pavlacovom Slove Válkovom či „dramatizáciu knihy poľskej reportérky o rómskej poetke v Papuši Angeliky Kuźniak” až po „spletitý príbeh o komplikovaných medziľudských vzťahoch v súčasnom svete” v hre Ivice Ruttkayovej Volám sa Mária.

V kategórii rozhlasových hier do 30 minút si umiestnenie v užšom výbere vo vyrovnanej proporcionalite rozdelili tituly zastupujúce všetky série tohto formátu: Naša zabudnutá klasika z dramaturgickej proveniencie Petra Pavlaca, banskobystrický projekt Ako to bolo ďalej i progresívne Fórum mladých autorov. V oboch kategóriách sa sa tak v hre o ocenenia ocitajú diela, na margo ktorých porotca, teatrológMiron Pukan, povedal: „Umeleckú úroveň tohtoročného Festivalu rozhlasovej hry považujem za pomerne vyrovnanú, pričom sa objavili aj také spracovania, ku ktorým sa história bude vracať a interpretovať ich, čo považujem za potešujúce.”

Do užšieho výberu v kategórii do 30 minút postúpili hry:

Faust, Ján Mikuš
Feldpošta, Barbora Nitschová
Incident Ludex, Patrik Samohýl
Infekcia stereotypu, Vanda Zemanová – Alberty
Kar, Terézia Vansová / Miroslav Dacho
Requiem pre Rusalku, Klára Madunická
Tuberáci, Boleslav Bratislavský / Miroslav Dacho
V borbe s temnotou,  Boleslav Bratislavský / Miroslav Dacho
Zememerač K, Tomáš Hučko
Život v lese, Tomáš Hučko

Do užšieho výberu v kategórii nad 30 minút postúpili hry:

Advent (groteska z hranice), Dodo Gombár
Lulu, Frank Wedekind
Marína Havranová, Ivan Stodola /
Mrzutá, Jonáš Záborský / Lenka Garajová
Obvinenie, Maroš Hečko a Maja Hriešik / Radka Hoffmanová
Papuša, Angelika Kuźniak / Martina Vannayová
Posledné dni ľudstva, Karl Kraus
Slovo Válkovo, Peter Pavlac
Volám sa Mária, Ivica Ruttkayová
Vražda na Níle, Agatha Christie / M. Vannayová a M. Cvečková