Filmový projekt o Dubčekovi ukáže mnohé súvislosti

917

Žijeme v Roku Alexandra Dubčeka a ako informujeme aj v článku nižšie, opäť vzniká film, ktorý dáva Slovensku prostredníctvom príbehu veľkej osobnosti našich dejín ukázať mnohé. O Slovensku a Slovákoch, resp. Československu, štátnom útvare, v ktorom sme žili veľkú časť 20. storočia, ale aj o súčasnom svete.

Ako nás informoval Andrej Antonio Leca (vľavo na titulnej fotografii s Lordanom Zafranovićom), autor projektu a producent, filmový megaprojekt DUBČEK – ĽUDSKÁ TVÁR s podtitulom SLOBODA ALEBO SMRŤ aktualizujú na televízny seriál, ktorý bude mať desať častí. A. A. Leca zároveň hovorí: „Berieme krízu ako novú príležitosť; bez obáv z budúcnosti a s novou víziou sa otvárame novému.“ Aj toto teda vyplýva z posledných porád filmovej produkcie LECA production s hlavnými tvorcami pripravovaného veľkofilmu inšpirovaného Alexandrom Dubčekom, jeho životom, ale aj dobou vo svete tohto veľmi známeho a uznávaného Slováka.
Leca pokračuje: „Na našich stretnutiach sme sa zhodli v názore, že väčšina svetovej filmovej produkcie sa v súvislosti s pandémiou v roku 2020 zabrzdila a premiéry sa často presunuli na online platformy. Od vynájdenia kinematografu azda po prvýkrát sú kiná v existenčnom ohrození a aká bude ich budúcnosť, nikto dnes netuší.

Ako ste na tom so širokospektrálnymi prácami na filmovom projekte?

„Práce sú naplno rozbehnuté, s víziou realizácie filmového diela s účasťou popredných osobností svetovej kinemtografie ako Gérard Depardieu (v úlohe Brežneva), Oleg Meňšikov (v úlohe Dubčeka) či Barbora Bobuľová (v úlohe Dubčekovej matky). Hlavný scenárista Karol Hlávka spolu so svetoznámym chorvátskym režisérom a scenáristom Lordanom Zafranovićom pokračujú aj tento rok v náročnej práci na scenári a ja ako producent a autor projektu rokujem s potenciálnymi investormi, taktiež so sponzormi, so štátnymi predstaviteľmi a zúčastňujem sa na mnohých podporných stretnutiach. V samotnom projekte je doteraz vložené veľké množstvo energie, invencie i nemalých finančných prostriedkov. Aj keď spolupráca hlavných tvorcov je neustále obmedzovaná pandemickými nariadeniami, práce sa nezastavili, práve naopak; scenár sa v prostredí čiastočnej izolácie rozrástol do veľkosti epopeje, ktorá zobrazuje významnú epochu ľudských dejín – celé 20. storočie.“

Život Alexandra Dubčeka a jeho rodiny patrí k veľkým príbehom s významovým presahom do súčasnosti…

„Áno, odohráva sa v rôznych krajinách troch svetadielov – od USA, cez Československo, Kirgizsko a štáty bývalého Sovietskeho zväzu, Rusko, Turecko, Taliansko, Francúzsko či Nórske kráľovstvo, približuje viaceré autentické historické osobnosti a udalosti. Ambíciou tvorcov je pripraviť dramatické dielo s univerzálnou témou, príťažlivou a zrozumiteľnou nie len pre europského diváka, s medzinárodným hviezdnym hereckým obsadením pod vedením renomovaného svetoznámeho režiséra Lordana Zafranovića, domácich i zahraničných tvorcov, konzultantov a medzinárodného odborného tímu.“

Tvorcovia scenára nám ponúkajú materiál pre ságu, ktorá v sebe nesie osudy troch generácií.

„Príbeh sa začína osudmi rodičov Alexandra Dubčeka v Chicagu, prechádza udalosťami doby stalinových represálií v Kirgizsku a Sovietskom zväze, plynie s osudom ich detí v čase Slovenského štátu, opisuje odsuny židovských spoluobčanov a holokaust… Povojnové nadšenie vystrieda v našom príbehu doba monsterprocesov v Československu a neskôr Chruščovovo uvoľnenie, ktoré vedie k udalostiam 60. rokov. Sledujeme ako Dubček v roku 1968 preberá štafetu boja za slobodu a demokraciu generácia detí „sixties“ s ich kultúrou a myslením, ktorú v našom príbehu reprezentuje rebélia „chartistov“ na čele s Václavom Havlom. Alexander Dubček sa stáva najpopulárnejším mužom Československa s takou podporou občanov, akú v tom období nemal žiadny politik v celom svete…“

Ako producent si isto od začiatku uvedomujete náročnosť realizácie takéhoto projektu, no práve to je asi pre Vás výzva, však?

„Áno a zároveň viem, že tvorba filmu je dynamický proces a vyžaduje ochotu reagovať na meniace sa situácie. A tak sa po zvážení všetkých vnútorných aj vonkajších vplyvov, pristupujeme k novému poňatiu nášho pôvodného zámeru a stratégie.
Vsádzame na formu televízneho seriálu, ktorý zároveň ponúkame veľkým televíznym spoločnostiam s následnou možnosťou dramaturgických úprav a strihovej komprimácie natočeného materiálu do formy veľkofilmu s nadštandardnou metrážou.“

Teda, aký je stav „veci“ a diania?

Marketing a rokovanie s partnermi prispôsobí LECA production našej novej dohode s tvorcami scenára; zameriame ho na televízny seriál rodinného typu a až následne na dokončenie pôvodného zámeru realizovať film pre kiná. Mimochodom, scenár prvých piatich dielov máme hotový! Viete, nami pripravovaný seriál má súčasníkovi a najmä mladej generácii pripomenúť, že boj proti skorumpovanej totalitnej moci je v každej epoche dejín rovnako aktuálny. Aj československé udalosti roku 1968 potvrdzujú, že túžba po slobode je prirodzená a tankami ju možno potlačiť iba dočasne. Rozprávaniu dominuje popri snahe o autentické vykreslenie retroatmosféry a pestrej palety charakterov aj pútavý až dobrodružný dej plný zvratov na pomedzí reality a miestami až mystickej obraznosti. Ambíciou takto koncipovaného filmového projektu je osloviť medzinárodné publikum. Pomôcť by k tomu mala aj univerzálne platná a zrozumiteľná téma hľadania individuálnej a kolektívnej slobody. Je iróniou dejín, že ľudskejší model sovietskeho spôsobu vládnej politiky, ktorý sa pred viac ako polstoročím snažil Dubček presadiť, sa neskôr pokúsil realizovať Michail Gorbačov v podobe perestrojky. Táto neskôr viedla k rozsiahlym zmenám v celej Európe, k pádu Berlínskeho múru a ku koncu studenej vojny. Pritom história potvrdila, že totalitný komunistický režim je v princípe nereformovateľný a neospravedlniteľný. Ale to nezmenšuje význam tejto výraznej osobnosti a láskavého človeka, ktorý po rokoch strachu umožnil miliónom ľudí slobodne sa nadýchnuť a ktorý dodnes symbolizuje na celom svete nádej v spravodlivejšie usporiadanie spoločnosti, symbol „socializmu s ľudskou tvárou”. Zmyslom nášho príbehu nebude len rekonštruovať dávno minulé časy, ale pokúsiť sa ponúknuť aj súčasným divákom, ktorí túto dobu nezažili, kľúč na orientáciu v paradoxoch dnešného premenlivého a neprehľadného globalizovaného sveta 21. storočia.

Každý producent a filmár je zaťažený na svoj projekt. Tento v sebe, navyše, nesie veľké memento. Veď ako ste už povedali, mapujete udalosti takmer celého 20. storočia, v ktorom sa udialo veľa nespravodlivostí a ublížení na ľudských životoch…

Alexander Dubček je jednou z mála slovenských osobností moderných dejín, ktoré sa stali známe doslova v celom svete. S o to väčším zanietením a odhodlaním sme si sami pred sebou povinní tento projekt doviesť do úspešného konca. Nejde „len“ o fresku zobrazujúcu históriu a udalosti minulého storočia, ale týmto ambicióznym projektom Slovensko dostáva príležitosť prezentovať sa vo svete. Takých príležitostí veľa nie je. No a my sme sa rozhodli túto šancu nepremárniť!

Herec Oleg Meňšikov, ktorý stvárni Alexandra Dubčeka (vľavo) a producent Andrej Antonio Leca po úspešnom rokovaní