Finišuje Esej Jána Johanidesa

803

Už tradičnú súťaž vypisujú Literárne informačné centrum v Bratislave, Mesto Šaľa a Mestská knižnica Jána Johanidesa v Šali. Spolu s Úradom Nitrianskeho samosprávneho kraja, Úradom Trnavského samosprávneho kraja, Záhorskou knižnicou v Senici, Knižnicou Juraja Fándlyho v Trnave a Malokarpatskou knižnicou v Pezinku. Pripomíname, že tohtoročný termín uzávierky sa blíži, veď je ním 18. marec!

Na súťaži sa môže zúčastniť každý stredoškolák z ktorejkoľvek školy na území Slovenska. Príspevky vyhodnotí porota zložená zo spisovateľov a odborných pracovníkov LIC v Bratislave. Výsledky súťaže budú vyhlásené 16. apríla (utorok) 2019 v Dome kultúry Šaľa spolu s hodnotením ocenených prác. Hlavnou cenou súťaže Esej Jána Johanidesa je honorované uverejnenie víťaznej práce v mesačníku Knižná revue.

Rozsah eseje: maximálne 3 normostrany, t. j. maximálne 5200 znakov vrátane medzier. Mottami na napísanie esejí sú každoročne iné tri myšlienky Jána Johanidesa, z ktorých si každý zúčastnený vyberie jednu podľa vlastného uváženia. Tu je tohtoročná trojica.

„Náš súčasný stiesňujúci svet, v ktorom sa čoraz väčšmi stmieva, je našťastie ešte vždy aspoň kde-tu osvetľovaný spoľahlivými lampami.“ (Pomôcka. Johanides pod lampami myslí šerosvit, rembrandtovské osvetľovanie intimity, súkromia i sveta. Toto osvetlenie je vzájomné. Ak ho vytvárame, aj ono osvetľuje nás a vytvára útočisko.)

„Občas sa zdá, že rozhodnutie znamená zmenu smeru. Azda. Ale viete, že rozhodnutie nesmeruje k cieľu, pre ktorý ste sa vlastne rozhodli.“ (Pomôcka. Slobodná vôľa nás často vrhá do rozhodnutí, ktoré sú predčasné. Neskôr sa ukáže, že to, pre čo sme sa rozhodli, bolo len chvíľkové pobláznenie a v podstate sme to nechceli.)

„Každý sa prekvapí, keď skonštatuje, že jeho zážitky sú v rozpore s predstavou, ktorú mal o svojich citoch.“ (Pomôcka. Rozpor medzi realitou a predstavou zasahuje naše city a môže spôsobovať vnútorné trhliny či zranenia – alebo nové rozpoznanie podstaty v nás.)

Súťažné práce treba teda zaslať do 18. marca 2019 v elektronickej podobe na adresu: maria.fillova@litcentrum.sk. Každá esej musí byť označená takto: Meno a priezvisko súťažiaceho, názov eseje, motto myšlienky Jána Johanidesa, ktorou bola inšpirovaná, vek a názov školy vrátane adresy a mena pedagóga.