Fond pripravil environmentálne odporúčania

993

Fond na podporu umenia (FPU) v spolupráci s Inštitútom environmentálnej politiky (IEP) pripravil environmentálne odporúčania pre všetky oblasti svojej podpornej činnosti. Od roka 2020 bude od svojich žiadateľov požadovať, aby ich špecifikovali v žiadostiach, hoci súčasťou hodnotenia sa stanú až v ďalšom roku 2021. Odporúčania pre environmentálne opatrenia sa týkajú všetkých projektov podporovaných z FPU, ktoré majú veľký potenciál zvýšiť citlivosť k životnému prostrediu v oblasti umenia a kultúry. Agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa fondu Petra Kňazeová.

Fond na podporu umenia prispel len v roku 2018 na 1 100 najrôznejších festivalov, vzdelávacích podujatí a konferencií. Podporil viac ako 320 výstav, napomohol uvedeniu minimálne 250 predstavení, prispel na vydanie 400 kníh, 35 časopisov a umožnil 340 medzinárodných prezentácií a mobilít. Ako uviedla Kňazeová, práve tieto počty FPU zaväzujú, aby začal konať a škodlivý dopad toho, čo podporuje, minimalizoval alebo úplne odstránil. Environmentálne opatrenia kancelária FPU zverejní v najbližších týždňoch a postupne zavedie do svojich každodenných postupov tak, aby eliminovala alebo úplne zastavila škodlivé dopady na životné prostredie. Fond verí, že sa k environmentálnej politike postupne pripoja aj ďalšie organizácie a napomôžu tak zvýšiť citlivosť k životnému prostrediu a teda aj k nám samým.

Fond na podporu umenia vstupuje do piateho roka svojho fungovania. Z oblasti umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu doposiaľ dostal okolo 20-tisíc žiadostí, z ktorých podporil viac ako 12-tisíc projektov. Riaditeľ fondu Jozef Kovalčik ozrejmil novinku v Štruktúre podpornej činnosti na rok 2020, tá obsahuje všetky dôležité informácie pre poskytovanie dotácií a štipendií z fondu na rok 2020. Zároveň upozornil na prioritu ministerstva kultúry SR, ktorou je Rok slovenského divadla – 100 rokov profesionálneho divadla na Slovensku a 190. výročie vzniku ochotníckeho divadla na Slovensku. “Programovými prioritami fondu pre podpornú činnosť na rok 2020 sú inovatívne formy práce s publikom v oblasti súčasného umenia, medzinárodné prezentácie slovenského umenia mimo Európy, komplexná moderná infraštruktúra knižníc a priestorové vybavenie knižníc,” informoval Kovalčik. Za dôležité tiež považuje vzdelávanie a tréningové aktivity určených pre lídrov, vedúcich pracovníkov, manažérov a zamestnancov inštitúcií a organizácií pôsobiacich v oblasti umenia a kultúr.

Fond bude naďalej hospodáriť so sumou 20 miliónov eur, pričom vyhlási do apríla budúceho roka spolu 11 výziev. Okrem podpory všetkých oblastí umenia a kultúry bude pokračovať v programe „mesto kultúry“, kde po Banskej Štiavnici, a tohtoročnom víťazovi Nových Zámkoch, bude vyberať mesto kultúry na rok 2021 s cieľom sprostredkovať živú skúsenosť so súčasnými formami umenia na lokálnej úrovni. Novinkou medzi podpornými schémami je podprogram zameraný na podporu tvorby diel vo verejnom priestore.

Foto: pixabay.com