Do osieho hniezda… (Glosujeme situáciu v RTVS)

867

… pichol generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník, keď rozhodol zrušiť televíznu reláciu Reportéri – neoliberálne médiá a podaktorí politici spustili huriavk ako kury, ktorým vbehne do kurníka líška. Akoby šéf verejnoprávnej a nezávislej inštitúcie (nezávislej, ak sa dodržiavajú svetové štandardy duálneho vysielania, bez ohľadu na to, či sa financuje z koncesionárskych poplatkov alebo zo štátneho rozpočtu, ako to potvrdzuje napríklad prax britskej BBC), navyše ostrieľaný v médiách verejnej služby (SRo a TASR) mal pokorne a útrpne tlieskať všetkému, čo jeho podriadení produkujú. Mediálnym „esám“ znútra STV by sa zrejme najlepšie hodil rozprávkový pecivál, a nie človek, čo bude nebodaj presadzovať vlastný názor, tobôž v kolose, ktorý je vraj dobre zabehaný! Zabehaný? Ako pre koho! Určite nie vždy pre oko a dušu diváka, napríklad aj v súvislosti s formátom Reportéri: relácia pôvod ne nastoľovala a riešila každodenné problémy občanov, pomáhala im v právnych, sociálnych, ekonomických a iných spoločenských otázkach (s výnimkou obdobia, keď redakciu viedol Eugen Korda, ktorý ju výsostne spolitizoval), no v ostatnom čase sa postupne a nebadane premieňala z bežného a všeobecného publicistického programu na politickopublicistický formát (v intenciách jediného „správneho“ názoru jeho tvorcov), pre ktorý platí iná, prísnejšia jurisdikcia – podľa Zákona č. 308 o vysielaní a retransmisii sú tieto programy povinné zabezpečiť všestrannosť informácií, názorovú pluralitu, objektívnosť a nestrannosť. Pri ich vážnejšom nerešpektovaní musí vysielateľ odvysielať oznámenie o porušení zákona, resp. pri hrubom prehrešku mu hrozí pozastavenie príslušnej relácie na tridsať dní. Ak sa pozrieme na vysielaciu štruktúru Reportérov v poslednom štvrťroku 2017, zistíme, že viaceré relácie mali silný politický podtext: kauza Babiš (30. 10.), Vodné dielo Gabčíkovo (6. 11.), Matica slovenská (20. 11.), čistky na úradoch životného prostredia (27. 11.) atď. Autori pod kepienkom bežnej publicistiky (oficiálne schválenej v programovej štruktúre, z hľadiska sankcií miernejšej a voľnejšej) neférovo, takpovediac nelegálne, podsúvali recipientom formát politickej publicistiky, ktorej definícia je v zákone veľmi vágna. A v takých vodách sa ľahšie pláva! Sama Rada pre vysielanie a retransmisiu sa pri posudzovaní sťažností na tento typ relácií (bol som svojho času jej členom) nevie niekedy dohodnúť na jednotnom výklade, čo je a čo nie je politická publicistika. Otvoril sa tak priestor na to, aby si istí jednotlivci sprivatizovali Reportérov na svoju politickú hlásnu trúbu. Verím, že Rezníkovo pichnutie do osieho hniezda prinesie čerstvé a svieže ovocie.

 


Bibliografický odkaz:

Pavol Dinka: Glosujeme situáciu v RTVS: Do osieho hniezda… In: Literárny týždenník, č. 1 – 2, ročník: XXXI, vyšlo 17. 1. 2018, ISSN 0862-5999, EV 3136/09, s. 2. Internet: <https://literarnytyzdennik.sk/pavol-dinka-glosujeme-situaciu-v-rtvs-do-osieho-hniezda/>.