Grafika Britských ostrovov v Nových Zámkoch

606

Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch a Nitriansky samosprávny kraj pozývajú na výstavu The Happy Girl. The Unhappy Girl. Grafika Britských ostrovov 18. a 19. storočia zo zbierky Ernesta Zmetáka a Danice Zmetákovej Otvorenie výstavy bude vo štvrtok 30. januára 2020 o 17. hodine a výstava potrvá do 21. 3. 2020. Výstava sa koná pod záštitou Britského veľvyslanectva na Slovensku a je súčasťou programu Vzdušné Zámky – Mesto kultúry 2020. Po súbornej prehliadke početnej zbierky starej talianskej grafiky z daru Ernesta Zmetáka a Danice Zmetákovej výstavný program galérie pokračuje komornou výstavou grafických listov, ktoré vznikli na Britských ostrovoch alebo s týmto územím súvisia. Ako nás informoval Martin Šugár, historik umenia a autor výstavy, kolekcia sa skladá viac ako 60 diel anglických a írskych majstrov, rytcov alebo autorov predlôh, činných v 18. a 19. storočí nielen na historickom území ostrovnej monarchie, ale tiež na európskom kontinente alebo boli určené na export do Spojených štátov. (Treba doplniť, že pamätný list s jachtou Henriettou z roku 1861 je na výstave jediným dielom, ktoré v skutočnosti vzniklo na americkej pôde). Pozornosť sa sústreďuje na reprezentačné portréty anglickej šľachty alebo politických osobností vytvorené podľa pôvodných maliarskych diel slávnych portrétistov Joshua Reynoldsa (1723–1792) alebo Thomasa Lawrenca (1769–1830). Obrazy ušľachtilých koní od známeho anglického grafika a tlačiara Andrewa Duncana (1744–1828) dopĺňajú pamätné tlače s víťazmi slávneho dostihového preteku Derby či dramatické ilustrácie zo Životopisu kočiša dostavníka od Thomasa Crossa, ktorý vyšiel v Londýne roku 1836. Najstaršie vystavené grafické listy pochádzajú z anglického vydania spisov Publia Virgilia Mara, ktoré zostavil a do angličtiny preložil John Ogilby. Vyšli v Londýne v roku 1654 s názvom The works of Publius Virgilius Maro. Ilustrácie vytvorili rytci Václav Hollar (1607–1677) a Pierre Lombart (1612/13– 1682) podľa kresieb Francisa Cleyna (1582–1658), ktorý je v našom prostredí známy ako autor návrhov tapisérií zdobiacich interiéry Primaciálneho paláca v Bratislave. Írsku grafickú tvorbu reprezentujú A Picturesque and Descriptive Views of the City of Dublin, teda malebné a podrobné pohľady na architektonické pamiatky Dublina od Jamesa Maltona (1761– 1803), ktoré vyšli v Londýne v roku 1795. Samozrejme, na výstave nebude chýbať reprodukčná grafika, zachytávajúca napríklad diela škótskeho maliara Gavina Hamiltona (1723–1798), švajčiarskej maliarky Angeliky Kauffmannovej (1741–1807) či vynikajúce práce cenených talianskych rytcov Francesca Bartolozziho (1727–1815) alebo Domenica Cunega (1727–1803), ktorí sa s úspechom uplatnili v Londýne. Práve anglická reprodukčná grafika v kontexte s tou talianskou odhaľujú dynamický vývoj grafického umenia v 19. storočí poznačený nielen technologickým progresom, ale aj neskrývaným konkurenčným bojom.

Komentované prehliadky budú vo štvrtok 27. februára o 17. hodine a v utorok 17. marca o 17. hodine. Vstup na komentované prehliadky je zadarmo.