Gróf Csáky venoval Slovensku nevyčísliteľnú hodnotu

593
Gróf Moritz Csáky (vpravo) s ministerkou Ľubicou Laššákovou na pôde veľvyslanectva SR vo Viedni

Ako nás informoval Pavol Čorba z kancelárie ministerky kultúry, Prof. Moritz Csáky, potomok jedného z najvýznamnejších  šľachtických rodov v Uhorsku, darovacou zmluvou venoval Slovenskej republike umelecké diela nevyčísliteľnej hodnoty. Ministerka kultúry Ľubica Laššáková mu osobne poďakovala na pôde veľvyslanectva SR vo Viedni za toto gesto, ktoré obohatí slovenskú históriu a súčasnú kultúru.

Gróf Moritz Csáky už v roku 2017 prejavil vôľu darovať Spišskému múzeu v Levoči súbor predmetov, ktoré majú pre Slovensko a Spiš veľký význam. Prezentujú históriu aristokratického rodu, ktorý zohral v dejinách Uhorska veľkú úlohu. „Vážim si úctyhodný postoj člena aristokratickej rodiny pána prof. Csákyho, ktorý Slovenskému národnému múzeu daruje viac ako 100 predmetov vysokej kultúrnej hodnoty. Obrazy, kazeta na šperky a predmety umeleckého remesla s erbom rodu obohatia kultúru a históriu Spiša. Gróf Csáky si praje, aby sa umelecké predmety vrátili domov, do krajiny v ktorej sa narodil,“ povedala po stretnutí s profesorom ministerka Ľubica Laššáková, ktorá mu v mene rezortu kultúry osobne poďakovala.

Dejiny rodu Csákyovcov, ktorého korene siahajú do až Sedmohradska, sú spojené najmä s regiónom Spiša. V tridsiatych rokoch 17. storočia sa stali vlastníkmi Spišského hradu, ktorý im spolu s kaštieľmi a pôdou na základe Benešových dekrétov vyvlastnili. Na konci 2. svetovej vojny rodina emigrovala do Rakúska, kde žije v súčasnosti aj gróf Moritz Csáky. Stal sa univerzitným profesorom. Ako známy rakúsky historik učí, že k tolerancii vedie cesta prostredníctvom poznania rozdielov, ktoré robia Európu Európou. Zároveň poukazuje na heterogénnosť nášho kontinentu. Na Spiš nikdy nezanevrel a pokladá ho za svoj domov.

Foto: archív MK SR