Horal v Galérii Ľudovíta Fullu

674
Do 12. mája môžete v Galérii Ľudovíta Fullu v Ružomberku vidieť výstavu fotografií Jána Ďurinu s názvom Horal. Ako uvádza kurátorka výstavy Zuzana Gažíková, “fotografie sú plné emocionálneho napätia, vyvierajúceho z temných, nepoznaných zákutí ľudského podvedomia. Autor záujem sústreďuje na otázky identity a s tým súvisiacej prirodzenosti a pretvárky, lásky a krutosti, krásy a šialenstva. Fascinovaný prírodou odhaľuje rôzne kvality v ľudskom a prírodnom svete a napätia medzi nimi. Jeho diela sú expresívne a melancholické zároveň. Sú zrkadlom autorových senzuálnych i mentálnych pocitov a prežívaní. Sú snahou o porozumeniu sebe samému, ale aj snahou o vzájomné porozumenie s okolitým svetom; prírodným i ľudským.”
Fotograf, performer a intermediálny umelec Ján Ďurina bakalárske štúdium absolvoval v ateliéri prof. Anny Tretter na Katedre nových médií Fakulty umení TU v Košiciach a v ateliéri fotografie na Akadémii výtvaného umenia v Krakove. V magisterskom štúdiu pokračoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave na Katedre intermédií v ateliéri A. Čierneho. Aktuálne žije v Berlíne, samostatne vystavoval v Nemecku, Francúzsku, Čechách, Poľsku,Taliansku a na Slovensku. Ťažiskovo sa venuje fotografii, postupne stále viac aj performance a intermediálnej tvorbe. Vystavovaný cyklus vytvoril práve v prostredí Liptova v rokoch 2016 a 2017.
Jedna z vystavených fotografií Jána Ďurinu v cykle s názvom Horal