ICMA AWARD do Vydavateľstva SLOVART!

877

Dvanásty ročník medzinárodnej kreatívnej ceny ICMA AWARD priniesol ocenenie dvom titulom z Vydavateľstva SLOVART. Na úvod treba ozrejmiť, že ide o medzinárodnú kreatívnu cena a do aktuálnej súťaže bolo počas doterajších dvanástich ročníkov ICMA AWARD zapojených niekoľko tisíc kreatívnych projektov z troch desiatok krajín. Odborná porota hodnotí práce zo štyroch oblastí súčasného grafického dizajnu: korporátne médiá, korporátny dizajn, dizajn kníh a časopisov. Na súťaži sa môžu zúčastniť jednotlivci aj spoločnosti z celého sveta. Do 12. ročníka ICMA AWARD bolo zapojených 406 kreatívnych prác z 21 krajín sveta, z ktorých vybrala odborná porota víťazné práce v niekoľkých kategóriách. Z Vydavateľstva SLOVART získali toto prestížne ocenenie až hneď dvojica kníh.

Viac Alexandra Petrášová z vydavateľstva: „Prvým z našich ocenených titulov je Bratislava (ne)plánované mesto/(un)planned city, ktorý získal zlatú medailu v kategórii „scientific books“, zameranej na vedecké knihy. Táto dvojjazyčná publikácia (do angličtiny text preložil Martin Tharp) vznikla v rámci projektu: „(NE)plánovaná Bratislava“. Sleduje plánovanie a výstavbu mesta v 20. storočí. Všíma si urbanistické zámery aj architektonické intervencie, pričom sa snaží postihnúť javy a procesy, ktoré sú pre Bratislavu charakteristické a dodnes determinujú jej urbanistickú štruktúru i priestorové vzťahy. Skúma vybrané miesta v mestskej štruktúre predstavujúce určitý typ priestorového problému. Zároveň venuje pozornosť javom, ktoré sa vzťahujú k premene mestskej štruktúry. Jedinečný praktický sprievodca pre odborníkov, ako aj pre laickú verejnosť, ktorá chce poznať históriu plánovania Bratislavy. Na knihe sa podieľal kolektív autorov pod vedením Henriety Moravčíkovej, významnej slovenskej teoretičky architektúry, ktorej už vo Vydavateľstve SLOVART vyšlo viacero kníh, napríklad Architekt Friedrich Weinwurm.“ Projekt finančne podporila Nadácia mesta Bratislavy a FPU. Dizajn publikácie: David Kalata, Magdalena Scheryová, fotografie: Olja Triaška Stefanovič.

Druhým oceneným titulom z Vydavateľstva SLOVART je Francúzsko krížom-krážom s podtitulom Alebo od Paríža po Marseille, ktorý si odniesol striebornú medailu v kategórii venovanej všeobecnej literatúre v kategórii, „general literature“. Mária Danthine Dopjerová je slovenská autorka, ktorá dlhodobo žije a pracuje v Paríži. Vo svojej knihe prináša výnimočný obraz Francúzska, krajiny, v ktorej má takmer každé miesto čosi, čo ho charakterizuje, čo ho robí „svojim“, čosi, čo mu história odovzdala ako jedinečný dar. Ľudia sa postarali, aby sa ten dar v čase prenášal – symbolom, architektonickou črtou, osobnosťou, produktom. Ak si kúsok tejto krajiny chcete odniesť so sebou, musíte ju navštíviť, aby ste ju mohli pochopiť a uchopiť jej jedinečnosť. Autorkou vizuálu knihy, ako aj ilustrácií v nej, je talentovaná slovenská ilustrátorka Tina Minor.