Igor Válek: Čakanie na leto

635

Igor Válek (* 7. 1. 1967, Martin, Slovensko), spisovateľ, básnik, autor literatúry pre deti, zberateľ a autor povestí, upravovateľ ľudových rozprávok, publicista, editor, redaktor, organizátorom kultúrneho a literárneho života, absolvoval štúdium publicistiky na Fakulte humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a masmediálnu komunikáciu na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Pracuje v Matici slovenskej (MS, od roku 1987) v Martine, kde bol redaktorom mesačníka Knižnice a informácie, redaktorom, neskôr zástupcom šéfredaktora Slovenských národných novín a dnes je šéfredaktorom magazínu Slovensko: Časopisu pre Slovensko a slovenský svet (od roku 2014), ktorý je tlačovým orgánom MS vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí. Je redaktorom Literárneho týždenníka (od roku 2017). Knižne vydal zbierky veršov Na-miesto piesne (2000), ktorá sa vyznačuje svojskosťou pohľadu a poetickou hrou náhod, a Korene a úlomky: Lyrika s národným akcentom (2007). Pre deti upravil a prerozprával rozprávky Pavla Dobšinského, vyšli mu aj knihy povestí. Vo svojej tvorbe zviditeľňuje bohatstvo slovenského kultúrneho dedičstva. Vyšlo mu 30 knižných publikácií, je autorom rozhlasových scenárov. Je organizátorom literárnych podujatí a besied, najmä so žiakmi základných a študentmi stredných škôl v Martine a Žilinskom kraji. Je členom SSS, tajomníkom jeho odbočky v Žiline, kde aj žije.


IGOR VÁLEK

ČAKANIE NA LETO

Len listy v kalendári
čísla menia,
ich nedele sa
kopia v popole.

Až do zbláznenia
vyšumené topole,
pri ktorých stretneme
sa raz,
až leto dá sa do varenia
a miazga preštepí aj múry
zakorenených prstov
na stole.

Ak piesne krikom zmenia,
čo nezmenili
vyšumené topole –
tak leto schváti
ošiaľ z košatenia.