Intermediálny umelec vystavuje v Trnave

813

Vo výstavnej dramaturgii Galérie Jána Koniarka v Trnave na jar 2019 dominuje individuálna prezentácia významného českého intermediálneho umelca Jiřího Černického (1966), ktorá sa sústreďuje na tú líniu jeho tvorby, ktorá je na rozhraní maľby, obrazu a objektu. Sám autor o tom priliehavo hovorí: „Maľbu vnímam ako veľmi otvorené médium, ktoré môže mať i zámerne konzervatívnu podobu, preferujem však experimentálne prístupy, ktoré sa snažia prekročiť doterajšie vnímanie maľby ako média a ktoré sa bráni definitívnosti aj definíciám“.
Ide o ucelenú sériu diel, ktoré programovo pracujú s hybridnými formami obrazov, panelov, či sietí. Zámerne sa dotýka všetkých možných aj protichodným a radikálnych podôb maľby a objektomaľby a ich ideových a formálnych presahov. Prináša obrazoborecké a „defektné“ prístupy aj inú „dementalitu“ modelovania vizuálneho predmetu. Ide o jeho osobité: reaktívne obrazy, neakčné nemaľby, vnútorné maľby, kontaktné maľby, predmaľby a pod. V tejto línií sa nachádzajú diela, ktoré reagujú na Loosov moderný interiér a architektúru (Odstredivý panel, 2017), maľbu na panely s opretým bicyklom a zaparkovaným psom (Dolby maľba, 2013), silné reliéfne panely z cyklu Dlaždice (Dynamický obklad, 2012; Echo ambientu, 2017-18), či objektomaľby, kde sa „aktívna“ minimalistická maľba predmetmi odohráva na samom okraji diel (Minimax, 2012-14) a pod.
Ide o druhú samostatnú prezentáciu Jiřího Černického v trnavskej galérii. V roku 2009 to bola prezentácia v Synagóge – Centre súčasného umenia s názvom „ABS video“, ktorá sa sústreďovala na prisvojený obraz a dokumentárny záznam situácie s “mentálnymi titulkami” v pohyblivom obraze (išlo o prepis podvedomých a vedomých myšlienok ľudí, ktorí vybraným priestorom prechádzali). Súčasná výstava sa koncentruje na „expandované“ pole maľby a jej potenciál. Jednak ide o istý druh ikonoklazmu, a jednak o rozšírené vnímanie maľby v rámci jej prenikania do 3D realizácií. Výstava potrvá do 2. júna 2019.

Doc. Mgr. akad. mal. Jiří Černický (narodený 1966 v Ústí nad Labem) je absolventom pražskej AVU (1997), je držiteľom Ceny Jindřicha Chalupeckého (1998) a Ceny 48 Salon Award v Belehrade (2007). Z posledných výstav: Divoké sny, Rudolfínum Praha, 2016; Metodické sny, Kunsthalle Košice, 2017; Dragon on my back, Galéria Futura Praha, 2018-19; OBJEKTívne, Kunsthalle Bratislava, 2018-19. V súčasnosti vedie Ateliér maľby na UMPRUM v Prahe, kde žije a tvorí.

Partnerom výstavy je České centrum v Bratislave.