Jeden a polročný chlapček Alex z Košíc dostal šancu začať nový život!

1944

Situácia, ktorá nás obklopuje v súvislosti s koronavírusom a v ktorej sme často akoby opäť (nanovo)  “definovali” aj sociálne vzťahy v zmysle návratov k ich kvalitatívne najlepším a najhumánnejším podobám, praje aj zvýšenej miere ľudskej spolupatričnosti a solidárnosti. Ba skôr je logické a asi aj zákonité (v zmysle zvýšenia pozitívnej mentálnej citlivosti), že dokážeme logicky pozitívne zareagovať na volania najslabších a či núdznych o pomoc, ktorú potrebujú. Tak to bolo aj v prípade jeden a polročného Alexa z Košíc, na ktorého dojímavý príbeh nás upozornila spisovateľka a vydavateľka Lenka Šingovská a na pomoc ktorému sme sa ponáhľali aj prostredníctvom nášho portálu. Dostali sme potešujúcu správu, ktorá hovorí o tom, že sa nám dobrá “vec” podarila. Alexovej rodine sa podarilo aj vďaka takýmto aktivitám získať potrebné finančné prostriedky! Skôr ako budeme presnejší, pripomíname ešte našu apelatívnu správu Ak spojíme sily, chlapček Alex bude mať šancu začať nový život! Vtedy sme so súhlasom L. Šingovskej z aktuálneho vydania jej časopisu Class Slovakia, publikovali aj takéto riadky a našu výzvu:

Jeden a polročný Alex z Košíc by raz mohol byť spisovateľom či lekárom. O jeho snoch sa však budeme môcť dozvedieť iba vďaka ľuďom, ktorí jeho príbeh posunú ďalej. Chlapček teraz potrebuje i Vašu pomoc. Alexovi diagnostikovali Spinálnu svalovú atrofiu (SMA) 1. stupňa. Ochorenie vedie k postupnému ubúdaniu svalových buniek. Postihnuté bývajú viac dolné končatiny, dieťa má ťažkosti s prehĺtaním, neskôr i s dýchaním.
Pacienti so SMA často nenadobudnú schopnosť ani len sedieť. Nezriedka smrť nastáva do
dvoch rokov dieťaťa. V nemocnici v americkom Bostone určili Alexa ako vhodného na podanie lieku Zolgensma. Cena samotného lieku Zolgensma je 2,1 mil USD. S touto cenou za jedinú dávku je Zolgensma najdrahší liek na svete. Je ale dôležité, aby bol Alexovi podaný liek do jeho druhého roku – teda do júla 2020.
Ak spojíme sily, Alex bude mať šancu začať nový život. Môžete pomôcť urobiť Alexovi
(www.alexsmabojovnik.sk) prvý krok tým, že pošlete akúkoľvek sumu na Transparentný účet…

Testy vykonané v detskej fakultnej nemocnici v Košiciach ukázali, že Alex je vhodným prijímateľom lieku. Rodičia následne vyplnili a podpísali žiadosť na preplatenie lieku poisťovňou. Komunikácia medzi poisťovňou a pacientom prebieha prostredníctvom odborníkov. Žiaľ, čas plynie neúprosne! Čas pracuje proti Alexovi!
Alexovi rodičia komunikujú aj s nemocnicou v Budapešti, ktorá je ochotná malého pacienta prijať a aplikovať liečbu, s ktorou už majú skúsenosti. Vedenie nemocnice im stanovilo
termín podania lieku, avšak aj to už podľa rodičov Alexa môže byť neskoro. Je totiž možné, že podanie lieku sa pre koronavírus bude odďaľovať. A navyše, rodičia nemajú dostatok
vyzbieraných peňazí. Aktuálne má Alex na svojom transparentnom účte niečo cez jeden milión dvestotisíc eur. Spoločným úsilím sa však Alex môže dočkať pomoci, ktorú tak potrebuje. Finančnými zbierkami sa už podarilo pomôcť napríklad aj dvom chlapcom s rovnakou diagnózou v Maďarsku a Slovinsku – liek Zolgensma im podali koncom roka 2019. Rovnako aj chlapčekovi Riškovi zo Slovenska sa ľudia vyzbierali na liek.

Aj v slovenskej umeleckej obci sme už zaznamenali pozitívne reakcie, chuť a vôľu reálne pomôcť. Spomenieme nateraz aspoň galeristu a maliara Andreja Smoláka a aukciu obrazov, ktorú organizuje so svojou galériou. Alebo producenta muzikálu West Side Story – Umeleckú agentúra Mystik. Finančné zisky z oboch budú poukázané na pomoc chlapčekovi Alexovi.

Portál Literárny týždenník online sa tiež pridáva a touto cestou oslovujeme aj priaznivcov literárneho slova, tvorcov a čitateľov, aby zvážili svoju pomoc…

Toto všetko je už minulosť s pozitívnym aktuálnym pokračovaním životného príbehu malého Alexa a jeho rodiny. Lenka Šingovská nás s radosťou informovala, že Alex aj vďaka úspešnej finančnej zbierke cestuje do Budapešti na budúci týždeň a tam mu podajú liek (ktorý “stál 2.042.000 € a nejaké ‘drobné'”). Príslušná zdravotná poisťovňa mu doplatila chýbajúce peniaze a uhradí mu aj náklady spojene s liečbou.

Sme veľmi radi, že sme mohli pomôcť a redakcia portálu zo srdca ďakuje aj všetkým, ktorí pozitívne reagovali na našu spojenú výzvu. Alexovi prajeme úspešné liečenie, neustále sa zlepšujúci zdravotný stav, jeho najbližším veľa šťastia a pokoja a veríme, že chlapček prečíta ešte veľa dobrých slovenských kníh z dielne (aj) slovenských spisovateľov.

Foto: Archív Alex Brdársky