Jedinečná medzinárodná súťaž vstupuje do 16. ročníka.

567

Ako nás informoval Miroslav Žabenský, riaditeľ Oravského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne, u nich pripravujú na Vianoce. Vianočná pohľadnica – taký je totiž názov medzinárodnej súťaže, ktorú po šestnásty raz vyhlasuje Oravské kultúrne stredisko v spolupráci so zahraničnými partnermi. Cieľom jedinečného súťažného a výstavného projektu je nielen konfrontovať detskú výtvarnú tvorbu a umelecké prístupy, či dávať priestor prezentácii mladých umeleckých talentov, ale najmä priblížiť a sprítomniť tradičné chápanie Vianoc v ich biblickom a zvykoslovnom rozmere. Zámerom je prezentovať výtvarne nadané deti a verejnosti poodhaliť ich svet vnímania vianočných sviatkov. Viac sa o súťaži dočítate na inom mieste nášho portálu.

Ocenené práce budú spracované do katalógu so sériou oficiálnych vianočných pohľadníc, detské výtvarné návrhy tak budú využité i v praxi. Ojedinelý medzinárodný projekt púta pozornosť záujemcov nielen vlastnou súťažou, ale i sériou paralelných posúťažných kolekcií, ktoré sú vystavené vo vianočnom čase na Slovensku i v zahraničí. V tomto roku budú najkrajšie práce takto prezentované v Dolnom Kubíne, Žiline, v priestoroch Bratislavského hradu v Bratislave a v zahraničí v Bystrej v Poľsku, Starej Pazove v Srbsku a v Prahe. Ocenené deti budú pozvané na tvorivý víkend na Oravu.

Do súťaže sa každý rok zaslaním návrhov vianočných pohľadníc zapojí viac ako päťtisíc detí z viacerých európskych štátov. Okrem detí zo Slovenska, Poľska, Maďarska či Českej republiky sú pravidelne zastúpené i invenčné práce detí zo Srbska, Chorvátska, Rumunska či Ukrajiny. Mladí výtvarníci posielajú svoje práce vo formátoch A6 a A5 vo vyhlásených vekových kategóriách (od 6 do 15 rokov) a vo výtvarných kategóriách (maľba, kresba, grafika, kombinovaná technika). Záujemcovia môžu svoje práce posielať na adresu Oravského kultúrneho strediska do 8. novembra. Súťaž a séria posúťažných výstav je v tomto roku realizovaná pod záštitou predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Eriky Jurinovej. Podujatie z verejných zdrojov podporil FPU.

Foto: archív OKS