Jedinečný projekt štartuje v Trebišove (Poznávanie Slovenska s kocúrom)

997

Zemplínska knižnica v Trebišove je prvým kultúrnym zariadením, v ktorom do 16. februára ožíva jedinečný projekt. Prostredníctvom vystavených tematicky ladených ilustrácií absolvujú malí predškoláci pomyselné potulky po Slovensku a spoznajú vybrané regióny. Hovoríme o pútavom projekte z dielne vydavateľstva Class a jeho zakladateľky Lenky Šingovskej s názvom Po stopách kocúra Felixa. Tento napomáha budovaniu a rozvíjaniu národného povedomia v útlom veku dieťaťa.

Pozvánka na prvý diel putovnej výstavy po Slovensku a o Slovensku

Na zvedavých cestovateľov čaká v našej knižnici nerozlučný spoločník – roztomilý kocúr Felix, ktorý bude ich sprievodcom na objavných cestách po Slovensku. „Stopovaním“ kocúra deti hravým spôsobom spoznávajú zvieratá, rastliny, stavby, odievanie i spôsob života našich predkov. Nechýba veľká mapa, ktorá im umožní získať reálnu predstavu o polohe navštívených lokalít. Autorka konceptu kládla dôraz na pútavé a veku primerané zobrazenie reálií na ilustráciách. Tento zámer spolu so slovným opisom „diania“ na ilustráciách umožňuje efektívne rozvíjať vedomosti o Slovensku i slovnú zásobu predškolákov. Sprievodné aktivity podporia záujem detí o krajinu zobrazenú na vystavených ilustráciách a umocnia v nich zážitok z nadobudnutých poznatkov.                                                                                                                                                      Ako nám povedala Lenka Šingovská: „Projekt je v súlade so zameraním vydavateľstva na originálne edukačné publikácie pre deti a mládež v slovenskom a v anglickom jazyku. Podnetom bola požiadavka čitateľov na vytvorenie publikácie s edukačným obsahom aj pre deti v predškolskom a mladšom školskom veku. Pochádzam z bilingválneho prostredia a dlhodobo som žila v zahraničí. Životné skúsenosti mi ukázali, že človek nemôže byť skutočne šťastný bez poznania svojich koreňov a miesta v spoločnosti aj vo svete. Po návrate na Slovensko som sa rozhodla pretaviť nadobudnuté poznanie do praxe a tak sa zrodila séria originálnych tematicky zameraných edukačných kníh o Slovensku, sprevádzaná množstvom hravých interaktívnych projektov a vzdelávacích aktivít pre deti a mládež.“                                                                                                                    Doterajšie portfólio vydavateľstva, napríklad stále rastúca knižná séria Slovensko – krajina plán tajomstiev (nižšie dvojica obálok kníh z nej) je zacielené na hodnoty, ktoré nás obklopujú a ktoré vytvorili naši predkovia. L. Šingovská totiž chápe, že treba uchovávať tieto cenné pamiatky a odovzdávať ich nasledujúcim generáciám, aby obohatili aj ich životy.