Jubilant Gejza Sádecký

987

Gejza Sádecký (* 12. 10. 1943 Sádočné), PaedDr., CSc., spisovateľ, autor historických príbehov, povestí a literatúry pre mládež, historik, biograf, genealóg, povolaním pedagóg, študoval na SVŠ v Považskej Bystrici (1958 – 1961), odbor ruský jazyk a výtvarná výchova na Pedagogickom inštitúte v Martine (1961 – 1965), na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici (1979 – 1982), Pedagogickej fakulte UK v Trnave (1974 – 1977) – postgraduálne štúdium pre výchovných poradcov a odbor ruština – výtvarná výchova – a v Ústrednom ústave pre vzdelávanie učiteľov v Bratislave (1973 – 1976). Pôsobil ako učiteľ v Domaniži (1964 – 1973), okresný inšpektor v P. Bystrici (1973 – 1979), krajský školsky inšpektor v B. Bystrici (1979 – 1990), riaditeľ a učiteľ na základnej škole (1990 – 1993), prednosta Okresného úradu (1993 – 1994), politický pracovník (1994 – 1995), riaditeľ školskej správy v P. Bystrici (1995 – 1996), generálny riaditeľ sekcie základných a stredných škôl na Ministerstve školstva SR (1996 – 1999), manažér Stredného poľnohospodárskeho učiliska v Pruskom (1999). Napísal knihy Stručný prehľad dejín Slovenska (1998) a Politické huncútstva – humor zo slovenskej politickej scény (1998), knihy povestí Muzika spod zeme: Povesti a baladické príbehy zo Strážovskej hornatiny (1998), Povesti Trenčianskeho kraja (1998) Panna z morského oka (2001), Barborka z Rajeckého hradu (2003), Ruža Rafaela Podmanického (2007), Čičmany, Čičmany: Povesti a príbehy z Čičmian (2010), Bratia z Trenčianskeho hradu: Historické príbehy, povesti, rozprávky a baladické príhody o hradoch a zámkoch nielen od Trenčína (2017) a knihu krátkych próz Bolo či nebolo: Príbehy (nielen) zo Sádočného (2015). Napísal biografickú príručku Z palety rodákov a dejateľov stredného Považia (2004, 2007), genealogickú prácu Osem storočí rodu Sadeckých (2006), monografie 50 rokov poľnohospodárskeho družstva Mestečko (2008), 670 rokov obce Sádočné (2009), Čelkova Lehota: Malá kronika obce 1471 – 2011 (2011), Naše Čičmany: História a súčasnosť 1272 – 2012 (2012). Je členom Spolku slovenských spisovateľov (SSS) a výboru jeho odbočky v Trenčíne. V mene vedenia SSS i redakcie Literárneho týždenníka jubilantovi úprimne blahoželáme.