Jubilejný a dôstojný 30. ročník Cyrilometodských dní v Terchovej vyvrcholil počas štátneho sviatku

1240

Opäť sme si intenzívnejšie, aj štátnym a cirkevným sviatkom, na celom Slovensku pripomenuli nezastupiteľnú misiu a pôsobenie sv. Cyrila a sv. Metoda, spolupatrónov Európy, ktorí u nás úspešne položili základy viery, písomníctva a vzdelanosti. Najväčšie širokospektrálne podujatia opäť ponúklo mesto Nitra a obec Terchová. Práve v rodisku Jánošíka na severe Slovenska sa podujatie začalo tentoraz skôr ako na juhu republiky a tunajšiemu bohatému štvordňovému programu vtisla výnimočnosť aj trojica súvisiacich jubileí. Veď dňoch 2. až 5. júla sa tu uskutočnil už jubilejný tridsiaty ročník Cyrilometodských dní (CMD), ktorý bol ďalej venovaný 1150. výročiu úmrtia svätého Cyrila a 70. výročiu posviacky miestneho Kostola svätých Cyrila a Metoda. Organizátori opäť pripravili bohatý program a Cyrilometodské dni vyvrcholili tradične počas štátneho sviatku 5. júla, ktorý bol na liturgický aj kultúrny program najplnší a najbohatší.

Skôr ako prejdeme k tomu, čo sa v Terchovej udialo v spomínaných dňoch (a nebolo toho naozaj málo), dobré je pozrieť sa trochu dozadu, pripomenúť si relatívne mladú históriu a súvislosti jej vzniku, pokračovaní a trvania. Začítať sa preto hoci do úvodníka z aktuálneho čísla Terchovských novín, ktorý zainteresovane napísal Peter Cabadaj, jeden zo spoluorganizátorov významného podujatia, stojacich aktívne pri ňom od začiatku až podnes. Pochopíme mnohé z toho, prečo práve Terchová a Terchovci založili túto už úctyhodnú tradíciu a stále živú ju udržiavajú podnes. So všetkými atribútami dlhodobo aj krátkodobejšej tradičnosti, ale aj aktuálnosti a primeranej vízie, ktorá má tiež svoje nezastupiteľné miesto v celom procese tvorby aj realizácie takéhoto podujatia.

„Človeku, či už sa tomu bráni, alebo nie, niekedy vstupujú do jeho spomienok ľudia, s ktorými voľakedy prežil krásne i tie smutnejšie chvíle. Akoby boli naozaj prítomní, veď ak by sa človek priveľmi snažil, hádam by sa ani nebránili dotyku. Niekedy je to sen, inokedy len záblesk, no všetky tie bytosti sa správajú v našom srdci tak bezprostredne, akoby naň mali výhradné právo a akoby nás v skutočnosti ani nikdy neopustili.  Podobný stav mysle zažívam v týchto dňoch veľmi často. Čím bližšie je jubilejný 30. ročník Cyrilometodských dní (CMD), tým viac sú pocity intenzívnejšie a naliehavejšie. Myslím na ľudí, ktorí boli pri začiatkoch, rozvinutí a zveľaďovaní CMD a teraz sa už na naše úsilie pozerajú z večnosti.    V prvých mesiacoch pamätného roka 1990 sa mnohí idealisti naplno oddávali eufórii z nadobudnutej politickej a náboženskej slobody. Úžasnú erupciu uvoľnenej energie, tvorivosti a nápadov sme v Terchovej pretavili aj do snahy všestranne priblížiť a najmä aktualizovať nadčasový odkaz misie svätých Cyrila a Metoda  – patrónov nášho kostola a spolupatrónov Európy. Hneď úvodný ročník CMD priniesol  niečo výnimočné a jedinečné. Terchovci ako vôbec prví zorganizovali na Slovensku i vo vtedajšej federácii podujatie, ktoré sa otvorene a sebavedomo prihlásilo k duchovným hodnotám európskeho kultúrneho dedičstva. Možno si to vtedy zainteresovaní ani neuvedomovali, ale ďalší vývoj potvrdil, že ich iniciatíva významne prispela nielen k prehĺbeniu kresťanskej viery, národného povedomia a vlastenectva, ale tiež európskej identity.  Vďaka neúnavnému obetavému úsiliu a šľachetnosti zanietených jednotlivcov Terchová odolala náporu všakovakých pseudotrendov i odstredivých tendencií a dokázala si prirodzene udržať svoj vysoký cyrilo-metodský kredit. Určite nie je nijaká náhoda, že opäť ako jediná na Slovensku! Jubilejný XXX. ročník CMD je venovaný 1 150. výročiu úmrtia sv. Cyrila a 70. výročiu posviacky Kostola svätých Cyrila a Metoda v Terchovej – najväčšieho chrámu na Slovensku zasvätenému slovanským apoštolom. Na pozadí bohatého programu ponúka tridsiaty diel našej cyrilo-metodiády vzácnu príležitosť na spomínanie, rekapituláciu i hľadanie ciest, ako ďalej. Pozvanie do Terchovej prijali  vysokí  cirkevní hodnostári z Vatikánu a Macedónska, renomovaní slovenskí aj zahraniční historici, špičkoví umelci z domova i zo sveta. Súčasťou programovej skladby CMD  budú popri duchovných podujatiach, koncertoch vážnej (a inej) hudby, divadelnom predstavení či folklórnych vystúpeniach aj vernisáž  výstavy diel známej umeleckej rodiny Trizuljakovcov a medzinárodný odborný seminár o odkaze cyrilo-metodského posolstva. Nebude chýbať ani slávnostná prezentácia knižnej pamätnice CMD, ktorá vyšla pri príležitosti ich tridsiateho pokračovania. Intenzívnejšie budeme v tomto čase spomínať a premýšľať aj o našich priateľoch, kolegoch a spolupracovníkoch, ktorí sa nedožili tridsiatky Cyrilometodských dní. Ich povinnosti boli ukončené a zostalo iba na nás, aby obrazy týchto vzácnych ľudí nevybledli a nestratili sa v ruchu a kolobehu každodennosti. A v tom spočíva ich pevnosť, vďaka ktorej k nám prehovárajú a stále budia našu nepominuteľnú dôveru. Vracajú sa k nám. Málokto o tom vie to, čo my. Tým, čo niekedy obetavo a nezištne pracovali na našej budúcnosti, nebude zabúdanie nikdy dopriate.“

V utorok 2. 7. sa program tohtoročného štvordňového podujatia začal v Terchovskej galérii umenia výstavou predovšetkým zo sakrálnej tvorby umeleckej rodiny Trizuljakovcov, ktorej korene sú práve v Terchovej, ako uviedli aj jej zástupcovia na vernisáži výstavy. Rôznorodým prejavom umeleckých výpovedí symbolicky azda najviac dominovala plastika dvojice svätcov zo Solúna od najvýraznejšieho predstaviteľa a takpovediac zakladateľa umeleckého rodu Alexandra Trizuljaka (1921 – 1990).

Jedno z vystavených diel, autorkou je členka pozoruhodnej umeleckej rodiny Miroslava Trizuljaková

Odkazom cyrilo-metodského posolstva sa v stredu 3. 7. na rovnomennom medzinárodnom odbornom seminári zaoberali viacerí odborníci, historici (spomenieme aspoň Prof. Martina Homzu), ale aj vysokí cirkevní hodnostári – nitriansky diecézny biskup Viliam Judák, žilinský diecézny biskup Tomáš Galis, hosť zo Severného Macedónska, arcibiskup ochridský a macedónsky vladyka Stefan, ako aj prezident tohto štátu v rokoch 2009 až 2019, profesor Gjorge Ivanov, pozdravný list poslal aj garant seminára mons. Cyril Vasiľ, SJ, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi.

Chvíle pred začiatkom medzinárodného seminára a vzácni hostia v prvom rade

Podvečer sa v Kostole sv. Cyrila a Metoda konala svätá omša a tento druhý deň jubilejných CMD zavŕšilo slávnostné uvedenie knižnej publikácie vydanej pri príležitosti XXX. ročníka – Cyrilometodské dni v Terchovej (1990 – 2019), ktoré predznamenalo premietanie dokumentárneho filmu Milana Kosca o predmetnom dianí v Terchovej za roky 1990 až 2018. Opäť v Terchovskej galérii umenia, kde bolo síce, vzhľadom na charakter počasia, horúco, ale zároveň mnohým predsa len naskakovali príjemné zimomriavky. Nečudo, veď sa vážne a zároveň tvorivo hovorilo o živej a udržiavanej tradícií, zakorenenej takmer na úsvite národa a napĺňanej ďalej aj v 21. storočí. Na severozápade Slovenska v neveľkej obci Terchová, ktorá sa s trochou nadhľadu stáva na pár dní začiatkom júla už tri desaťročia “centrom” slovenského aj slovanského sveta.

Trojica spoluorganizátorov CMD, zľava zástupca starostu obce M. Zajac, P, Cabadaj (zostavovateľ knihy) a riaditeľ tamojšieho kultúrneho strediska R. Patrnčiak s novou monografiou po jej prezentácii a slávnostnom uvedení

V programovej ponuke tretieho dňa úvod predstavovala krížová cesta národných svätcov na Vrch Oravcove, na ktorej sa v peknom počasí zúčastnil značný počet veriacich. Potom nasledovala tradične gréckokatolícka omša v Kostole sv. Cyrila a Metoda v Terchovej – Liturgia sv. Jána Zlatoústeho, ktorú celebroval ďalší vzácny hosť, už spomínaný sekretár Kongregácie pre východné cirkvi mons. Cyril Vasiľ, SJ a pôsobivú atmosféru dotvoril aj Gréckokatolícky katedrálny spevácky zbor Chrysostomos. Terchovské národné divadlo sa večer predstavilo v Kultúrnom dome Andreja Hlinku s hrou Jozefa Hollého Kubo.

Liturgiu sv. Jána Zlatoústeho v Kostole sv. Cyrila a sv. Metoda celebroval sekretár Kongregácie pre východné cirkvi mons. Cyril Vasiľ, SJ

Program tridsiateho ročníka CMD za začal počas štátneho aj cirkevného sviatku v piatok 5. 7. rannými omšami a pokračoval pôsobivou procesiou veriacich od Kostola sv. Cyrila a Metoda na Vrch Oravcove, keď hlavne slávnostné odevy cirkevných hodnostárov a kroje viacerých domácich pripomínali priam farebnú stužku vinúcu sa obcou od kostola až na vrchol. Mimochodom, vedúcu popri Krížovej ceste z dielne tamojšieho akademického sochára Milana Opalku, ktorý svojho času na jej stvárnenie použil kameň z miestneho kameňolomu, čo bol desaťročia základom mostou smerom na Žilinu, pričom mu prajne a nezištne pomáhali viacerí Terchovci. Potom už Cyrilo-metodskú svätú omšu celebroval žilinský diecézny biskup Tomáš Galis, ktorý okrem iného pripomenul, že tradícia solúnskych bratov je stále živá v celej Žilinskej diecéze aj prostredníctvom viacerých Božích stánkov a cirkevných stavieb, artefaktov a podujatí.

Cyrilo-metodskú svätú omšu na Vrchu Oravcove nad Terchovou celebroval žilinský diecézny biskup Mons. Tomáš Galis

Na záverečnom koncerte v Kostole sv. Cyrila a Metoda sa predstavila Slovenská filharmónia, Slovenský filharmonický zbor a sólisti vedení dirigentom Rastislavom Štúrom, keď preplnený Kostol sv. Cyrila a Metoda, najväčší chrám na Slovensku zasvätený slovanským apoštolom, tlieskal brilantnému prevedeniu Bratislavskej omše od Štefana Németha-Šamorínskeho.

So záverečného koncertu, na ktorom sa predstavila Slovenská filharmónia, Slovenský filharmonický zbor a sólisti vedení dirigentom Rastislavom Štúrom.

Čo dodať? Azda len toľko, že kto si ctí tradície predkov a chce si aktívne uctiť aj veľkých bratov sv. Cyrila a sv. Metoda, pretože stáli nezastupiteľne pri zrode našej viery a kultúry, mal by aspoň raz v živote začiatkom júla navštíviť Terchovú počas Cyrilometodských dní. Hoci hneď v roku 2020, keď sa začne písať už štvrtá desiatka ich zmysluplnej existencie.

Foto: Igor Válek a Milan Kosec