Jubilejný ročník Medzinárodnej klavírnej súťaže J. N. Hummela v septembri

720

Jubilejný 10. ročník Medzinárodnej klavírnej súťaže Johanna Nepomuka Hummela chce aj v tomto roku pomôcť k pestovaniu odkazu tohto skladateľa a klavírneho virtuóza. Podujatie sa uskutoční v Bratislave 14. až 20. septembra, informuje stránka Slovenskej filharmónie, ktorá podujatie zároveň organizuje. Súčasne je želaním organizátorov pomôcť súťažou k úspešnému štartu koncertnej kariéry pozoruhodných mladých klaviristov. Uchádzači sa môžu prihlásiť najneskôr do 31. mája.

Pre 10. ročník Medzinárodnej klavírnej súťaže vypísali tri hlavné ceny. Prvá prinesie šesť tisíc eur a tri koncerty v Slovenskej republike, druhá štyri tisíc eur a tretia dve tisíc eur. Držitelia hlavných cien získajú súčasne titul laureáta súťaže. Porota má však možnosť udeliť aj ďalšie osobitné ceny. Tvoriť ju budú predseda poroty Pavel Gililov z Nemecka a členovia Eugen Indjić z Francúzska/USA, Martin Kasík z Českej republiky, Daejin Kim z Južnej Kórey, Torleif Torgersen z Nórska, Marian Lapšanský a Marcel Štefko zo Slovenskej republiky.

Na súťaži sa môžu zúčastniť klaviristi všetkých národností narodení po 14. septembri 1988. Poradie súťažiacich sa určí losovaním 13. septembra, súťažiť sa bude v troch kolách. Informácie o podmienkach súťaže sú vrátane prihlášky dostupné na stránke http://www.filharmonia.sk/medzinarodna-klavirna-sutaz-j-n-hummela/10-medzinarodna-klavirna-sutaz-j-n-hummela/

Johann Nepomuk Hummel (1778-1837), rodák z Bratislavy, bol počas svojho života považovaný za jedného z najväčších skladateľov a klaviristov Európy. Študoval u Mozarta, Albrechtsbergera, Salieriho a Haydna. Ako skladateľ stojí Hummel na rozhraní dvoch epoch. Jeho dielo zahŕňa prakticky všetky významné žánre na prelome 18. a 19. storočia, s výnimkou symfónie. Ako skladateľ vynikol Hummel predovšetkým v oblasti virtuóznej klavírnej hudby. Zo štylistického hľadiska spája v tvorbe prvky neskorého klasicizmu a raného romantizmu. Hummel je predstaviteľom štýlu, ktorý rozvíja odkaz Clementiho, Mozarta a Beethovena a zároveň predznamenáva Schuberta, Mendelssohna, Chopina, raného Liszta a Schumana.

Foto: archív