Jubilujúci spisovatelia – členovia SSS – december 2018

594

10. 12. 1938 – Anton Péteri (80)

16. 12. 1973 – Pavel Urban (45)

22. 12. 1943 – Štefan Moravčík (75)

25. 12. 1958 – Jitka Bezúrová (60)

31. 12. 1938 – Viera Dubcová (80)

Srdečne blahoželáme!
Medailóny jubilantov sú uverejnené na internetovej stránke Spolku slovenských spisovateľov www.spolok-slovenskych-spisovatelov.sk.

Ilustračné foto: pixabay.com