Jubilujúci spisovatelia – členovia SSS – január 2019

554

1. 1. 1944 – Ján Čarnogurský (75)
4. 1. 1934 – Rudolf Schuster (85)
10. 1. 1964 – Pavol Tomašovič (55)
11. 1. 1954 – Milan Gonda (65)
12. 1. 1949 – Jozef Beňovský (70)
15. 1. 1944 – Ladislav Hagara (75)
16. 1. 1939 – Dagmar Wagnerová (80)
20. 1. 1964 – Miroslav Saniga (55)
20. 1. 1949 – Milan Stano (70)
20. 1. 1934 – Jozef Vladár (85)
25. 1. 1939 – Ján Sabol (80)
30. 1. 1974 – Radovan Brenkus (45)

Srdečne blahoželáme!
Medailóny jubilantov sú uverejnené na interneto- vej stránke Spolku slovenských spisovateľov www.spolok-slovenskych-spisovatelov.sk.

Ilustračné foto: pixabay.com