Jubilujúci spisovatelia – členovia SSS – marec 2019

669

* 1. 3. 1944 –  Anna Olšovská (75)

* 8. 3. 1934 –  Ján Solovič (85)

* 9. 3. 1954 –  Lena Riečanská (65)

* 12. 3. 1964 –  Katarína Bolaňosová (55)

* 13. 3. 1949 –  Eva Tkáčiková (70)

* 23. 3. 1984 –  Katarína Mosnáková Bagľašová (35)

* 25. 3. 1934 –  Ján Findra (85)

* 25. 3. 1939 –  Marián Minárik (80)

* 29. 3. 1944 –  Vladimír Holan (75)

* 30. 3. 1939 –  Vlastimil Kovalčík (80)

* 31. 3. 1939 –  Jozef Mikloško (80)

* 31. 3. 1939 – Elena Rumánková (80)

Srdečne blahoželáme! Medailóny jubilantov sú uverejnené na internetovej stránke Spolku slovenských spisovateľov www.spolok-slovenskych-spisovatelov.sk.